« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Zápis z 22. veřejného zasedání ze dne 24. 11. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 1040 kB
1
<br>
Zápis
<br>
<br> z 22.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 16.10.2017 v 18
<br> hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
<br>
<br> Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 22.veřejném
<br> zasedání <.>
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omluven: -
<br> Nepřítomen: -
<br>
<br> Návrh na schválení zapisovatele: Ing.XXXXX XXXXXXXXX - schváleno X hlasy <,>
<br>
<br> Návrh na schválení ověřovatelů: XXXXXXXXX XXXXXXX – schváleno X hlasy <,>
<br> XXXXX XXXXXXX – schváleno X hlasy <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br> 1.Schválení Smlouvy o dílo č.02/2017 na akci „Zateplení hasičské zbrojnice v Bukovince
čp.26“
<br> 2.Diskuse
3.Usnesení
4.Závěr
<br>
<br> Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
<br> K bodu č.2
<br> Schválení Smlouvy č.1030040053/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č
<br> 190/4 a 310/2,k.ú.Bukovinka
<br> K bodu č.3
<br> Schválení Příkazní smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy –
<br> konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti „Dětská skupina Bukovinka II“ ve výši
<br> Kč 12.100,-- včetně DPH
<br> K bodu č.4
<br> Schválení Dodatku č.9 ke Zřizovací listině MŠ Bukovinka
<br> K bodu č.5
<br> Diskuse
<br>
<br> K bodu č.6
<br> Usnesení
<br>
<br> K bodu č.7
<br> Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Čten doplněný program:
<br>
<br> 1.Schválení Smlouvy o dílo č.02/2017 na akci „Zateplení hasičské zbrojnice v Bukovince
čp.26“
<br> 2.Schválení Smlouvy č.1030040053/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na p.č 190/4 a 310/2,k.ú.Bukovinka
<br> 3.Schválení Příkazní smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy –
konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti „Dětská skupina Bukovinka II“
<br> ve výši Kč 12.100,-- včetně DPH
<br> 4.Schválení Dodatku č.9 ke Zřizovací listině MŠ Bukovinka
5.Di...
Zápis z 22. veřejného zasedání Velikost: 1040 kB
1
<br>
Zápis
<br>
<br> z 22.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka konaného dne 16.10.2017 v 18
<br> hodin v zasedací místnosti Společenského domu v Bukovince
<br>
<br> Starosta obce zahájil veřejné zasedání v 18.00 hodin a uvítal zastupitele na 22.veřejném
<br> zasedání <.>
<br>
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omluven: -
<br> Nepřítomen: -
<br>
<br> Návrh na schválení zapisovatele: Ing.XXXXX XXXXXXXXX - schváleno X hlasy <,>
<br>
<br> Návrh na schválení ověřovatelů: XXXXXXXXX XXXXXXX – schváleno X hlasy <,>
<br> XXXXX XXXXXXX – schváleno X hlasy <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br> 1.Schválení Smlouvy o dílo č.02/2017 na akci „Zateplení hasičské zbrojnice v Bukovince
čp.26“
<br> 2.Diskuse
3.Usnesení
4.Závěr
<br>
<br> Návrh na doplnění programu zasedání zastupiteli obce a občany:
<br> K bodu č.2
<br> Schválení Smlouvy č.1030040053/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č
<br> 190/4 a 310/2,k.ú.Bukovinka
<br> K bodu č.3
<br> Schválení Příkazní smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy –
<br> konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti „Dětská skupina Bukovinka II“ ve výši
<br> Kč 12.100,-- včetně DPH
<br> K bodu č.4
<br> Schválení Dodatku č.9 ke Zřizovací listině MŠ Bukovinka
<br> K bodu č.5
<br> Diskuse
<br>
<br> K bodu č.6
<br> Usnesení
<br>
<br> K bodu č.7
<br> Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Čten doplněný program:
<br>
<br> 1.Schválení Smlouvy o dílo č.02/2017 na akci „Zateplení hasičské zbrojnice v Bukovince
čp.26“
<br> 2.Schválení Smlouvy č.1030040053/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na p.č 190/4 a 310/2,k.ú.Bukovinka
<br> 3.Schválení Příkazní smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy –
konzultační a poradenské služby pro zpracování žádosti „Dětská skupina Bukovinka II“
<br> ve výši Kč 12.100,-- včetně DPH
<br> 4.Schválení Dodatku č.9 ke Zřizovací listině MŠ Bukovinka
5.Di...

Načteno

edesky.cz/d/5372991

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz