« Najít podobné dokumenty

Obec Podolanka - Usnesení ZO č. 46

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podolanka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č. 46 (568.14 kB)
5 Obec Podolanka
<br> USNESENÍ
<br> zasedání č.46 Zastupitelstva obce Podolanka konané dne 4.4.2022 v OÚ od 19:00 hod <.>
<br> 46/1/2022 46/2/2022
<br> 46/3/2 022
<br> 46/4/2022
<br> 46/5/2022
<br> 46/6/2022
<br> 46/7/2022
<br> 46/8/2022
<br> 46/53/2022
<br> 46/10/2022
<br> 46/11/2022
<br> 46/12/2022
<br> 46/13a/2022
<br> 46/13h/2022
<br> 46/13C/2022
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka schvaluje zapisovatelem Šárku Anežku Špírkovou,ověřovatelem Romana Pečenku a XXXXX XXXXX <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka bere na vědomí informaci o plnění úkolů z minulého usnesení <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka bere na vědomí připomínky občanů k účtování stočného,avšak i nadále trvá na účtování tak,jak bylo Spuštěno od 1.1.2022 <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka schvaluje záměr zavést systém darů pro ty občany obce,kteří v ní mají hlášeno trvalé bydliště a pověřuje starostku s místostarostou,aby na příští zasedání předložili návrh konkrétních pravidel <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka schvaluje nabídku firmy Zepris s.r.o.Praha 4 na opravu dešťové kanalizace v ulici Vítězná za cenu 225.600 Kč bez DPH a pověřuje starostku s místostarostou objednáním příslušných prací <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podolanka za rok 2021 <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení a přesouvá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na jednání příštího zastupitelstva obce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka se seznámilo se situací v lokalitě V Ohradě s tím,že rozhodnutí o dalším postupu odkládá na příští zasedání <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka schvaluje návrh na nákup a umístění nových herních prvků na náves od firmy TR Antoš,Turnov za celkovou cenu 391.243 Kč a pověřuje starostku jejich objednáním <.>
<br> Zastupitelstvo obce Podolanka schvaluje nabídku firmy Gusto en...

Načteno

edesky.cz/d/5372987

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podolanka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz