« Najít podobné dokumenty

Obec Kounov - Aukční vyhláška - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kounov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (482.68 kB)
|||Ill|lI|l|||||Illll|||||||||I|l|||l|l||||lllll|||l|||||||||||I|||ll|
<br> 1750!SBE!2022—SBEM Čj.: UZSVMISBEI1564í2022-SBEM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> č.EASISBEIOOQIZOZŽ
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této Aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkarnajetkucz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390t42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 11.5.2022 ve 12:00 hod
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 12.5.2022 ve 12:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Beroun,Politických vězňů 20,266 01 Beroun <.>
<br> Kontaktní osobou je Lenka Naderova',tel 311 630 117,e-mail: lenkanaderova©uzsvmcz
<br> Il.Podmínky účasti v elektronické aukcí
<br> Účast v elektronické aukcí je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčnim řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetkucz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 4.900,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet &.6015-2220111t0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 10.5.2022.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukcí <.>
<br> 2.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,& ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kounov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz