« Najít podobné dokumenty

Obec Mladotice - Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Mladotice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ.pdf (350.09 kB)
OBEC MLADOTICE
<br> Mladotice 14,331 41 Mladotice
<br> IČO: 00258121 DIČ: C200258121 Telefon: 373 399 213 E-mail: podatelna©mladotice.cz ID Datové schránky: aSubbe
<br> Na základě jednání 17.veřejného zasedání zastupitelstva obce Mladotice konaného dne 7.3.2022,vyhlašuje Obec Mladotice jako zřizovatel
<br> Konkurz
<br> na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ ředitelky školy
<br> Základní škola a mateřská škola Mladotice,okres Plzeň—sever,příspěvková organizace
<br> Předpokládaný termín nástupu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je 01.08.2022
<br> Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
<br> Pedagogické vzdělání a pedagogická praxe podle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,organizační a řídící schopnosti,znalost školské legislativy a souvisejících předpisů,financování škol,občanská a morální bezúhonnost,dobrý zdravotní stav <.>
<br> Obsahové náležitosti přihlášky ke konkursnímu řízení:
<br> 1.Přihláška (jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,místo trvalého pobytu,datum a podpis).2.Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) <.>
<br> 3.Doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posled nim zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe.4.Strukturovaný životopis psaný vlastni rukou <.>
<br> 5.Návrh koncepce rozvoje Základní školy a mateřské školy Mladotice,okres Plzeň-sever,příspěvkové organizace <.>
<br> 6.Výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) <.>
<br> 7.Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce <.>
<br> Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 13.5.2022 v obálkách označených: „KONKURZ ZŠ a MŠ Mladotice,Mladotice 34—NEOTVÍRA “ na adresu: Obec Mladotice,Mladotice 14,331 41 Kralovice
<br> V Mladoticích 13.4.2022
<br> Jiří Zá hrobský starosta obce Mladotice
<br> OBEC MLADOTICE Mladotice 14 331 41 Kralovice lCO: 00258121
<br> Bankovní spojení: KB,číslo účt...

Načteno

edesky.cz/d/5372980

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz