« Najít podobné dokumenty

Obec Lesnice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva č. 32 - květen 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 32. Zastupitelstvo obce Lesnice - final.pdf (116.33 kB)
P O Z V Á N K A
<br>
Na základě zákona č.128/2000 Sb.§ 92 odst.2,svolávám 32.zasedání
<br>
<br> ZO Lesnice
<br>
ve středu 4.5.2022 v 17.30 hod <.>
<br>
Zasedání se koná na Obecním úřadě v Lesnici <.>
<br>
<br>
<br> PROGRAM JEDNÁNÍ:
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
2.Kontrola usnesení 31/2022
3.RO č.1,2 – informace
4.RO č.3 – ke schválení
5.Nákup majetku - obec.vozidlo,čistící stroj do KD
6.Závěr.účet Obce a XXX XXXX
X.Účetní závěrka Obce za rok XXXX
8.Účetní závěrka ZŠ a MŠ Lesnice za rok 2021
9.Rozdělení hospodářského výsledku školy za r.2021
10.Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za r.2021 – info
11.Ceník služeb + podmínky pronájmu
12.Smlouvy pro spolky – dotace
13.Žádost o odkup pozemku – p.Vinklerová
14.Prodej obec.majetku
15.Různé
16.Diskuse
17.Usnesení
18.Závěr
<br>
<br>
V Lesnici dne 27.4.2022
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/5372971

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz