« Najít podobné dokumenty

Obec Cetkovice - Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Cetkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení ZDE (1.21 MB)
Smlouva oposkvtnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce CETKOVICE
<br> Evidenční číslo smlouvy: 2/2022
<br> Poskytovatel:
<br> adresa Obec Cetkovice,Náves 168,679 38 Cetkovice tel/fax: 516477522
<br> IČ: 00280071
<br> bankovní spojení: ČS a.s <.>
<br> číslo účtu: 2026230399/0800
<br> jednající: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,místostarostka obce
<br> (dále jen „poskytovatel“) na straně jedné
<br> Příjemce:
<br> adresa: SK Cetkovice,z.s <.>,Náves 168,679 38 Cetkovice tel/fax: 602755580
<br> IČ: 43421008
<br> DIČ:
<br> bankovní spojení: Poštovní spořitelna
<br> číslo účtu: 213263066/0300
<br> jednajícíz: Mgr.XXXX XXXXX,předseda SK
<br> (dále jen „příjemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Cetkovice <.>
<br> Článek I.Předmět smlouvy
<br> Předmětem smlouvy,v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,obojí v platném znění,je účelové poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtových prostředků Obce Cetkovice na „Podpora sportování a příspěvek na činnost SK Cetkovice “ <.>
<br> Článek 11.Výše poskytované podpory
<br> Finanční příspěvek na realizaci akce specifikované včl.I smlouvy se poskytuje ve výši 69.000,-Kč (šedesátdevěttisíc),a poskytovatel ho uhradí na účet příjemce do 10 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> Článek III <.>
<br> Povinnosti příjemce
<br> Příjemce se zavazuje:
<br> &)
<br> b) 0)
<br> d)
<br> a)
<br> h)
<br> J')
<br> k)
<br> 1)
<br> použít finanční příspěvek co nejhospodámějí a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovaným včl.I <.>,vsouladu spodmínkami příslušného programu a v souladu se Zásadami řízení a to nejpozději do 31.12.2022 <,>
<br> zaúčtovat přijatý finanční příspěvek do svého účetnictví <,>
<br> při financování nákladů spojených s realizací akce postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách <,>
<br> vést řádnou a oddělenou evidenci ...

Načteno

edesky.cz/d/5372967

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Cetkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz