« Najít podobné dokumenty

Obec Chožov - Usnesení č.20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chožov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 20.pdf (1.23 MB)
Usnesení z 20.zasedání 20 dne 21.4.2022 od 18:00 hod.Obecní úřad Chožov
<br> ZO bere na vědomí:.Oznámení o nahrávání veřejného zasedání 20
<br> o ' Určení zapisovatelky: XXXXXXX XXXXXXXXX Členy návrhové komise: M.Otoupalová,M.Kačírek Ověřovatelé zápisu: Bc.Procházková J <.>,Maly J <.>
<br> 491/2022 kontrolu usnesení z 19.zasedání Zastupitelstva Obce: 484/2022— splněno,upozornění na opravu parkoviště u paneláků CH čp.56 485/2022— splněno,využití recyklátu na cestu pod kostelem 486/2022 — splněno,na opravu vodárny za hřištěm osloven ZJ 487/2022— splněno,vlastníkem pozemku v M.Týnci u čp.76 je SUS,chodník nelze vybudovat 488/2022- vyřešeno,maly tlak vody vyřešil SČVaK 489/2022— splněno,VŘ na opravu komunikace vyhlášeno,vybrán zhotovitel 490/2022 — trvá,žádost odeslána na Lesy ČR plánek stezky na Chožovskou horu
<br> 492/2022 výběrové řízení na opravu komunikace (NOVÁ) vChožově.Ze čtyř zaslaných nabídek
<br>.uv:
<br> Termín plnění: 1.5.— 31.5.2022
<br> 493/2022 informaci o narovnání stávajících hranic-prodej a koupi pozemků v kú.Třtěno za cenu obvyklou 200.- Kč/m2: ppč.1075/1 — 26 m2 Obec Chožov prodávající a ppč.12/1 — 17 m2 p.HJ prodávající.Zhotovení Geometrického plánu a podání návrhu na vklad do KN uhradí Hl <.>
<br> 494/2022 výběrové řízení (cenové nabídky) na zhotovení Fotovoltaické elektrárny na ČOV v
<br> Energetický Holding a.s.za 457 039; Kč včetně DPH.495/2022 informaci o Změně č.1 ÚP obce Chožov — do konce června by měl být ÚP vydán <.>
<br> 496/2022 informaci o návrhu na zhotovení chodníku ve Třtěně na návsi (po odkoupení pozemků a narovnání stávajících hranic)
<br> 497/2022 informací o postupu projektových prací na multifunkční hřiště Chožov.Dle informace projektantky — firma ARTENDR doplnila „Výzvu“ Staveb.úřadu vLounech (21.4.2022) — nyní by nemělo nic bránit vydání SP.Cca do 10 dnů předloží obci výkaz výměr ke kontrole,aby mohly být zahájeno výběrové řízení.Výsledky žádosti o dotaci budou zveřejněny v 5/2022 <.>
<br> Usnesení z 20.zasedání Zastupitel...

Načteno

edesky.cz/d/5372958

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chožov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz