« Najít podobné dokumenty

Obec Lípa (Zlín) - Zveřejnění informace k záměru Vedení el. energie 1x110kV Slavičín -Slušovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lípa (Zlín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1032398088_0_Rozeslani_dok_Vedeni Slavicin_Slusovice(1).pdf (252.13 kB)
Krajský úřad Zlínského kraje IČO 70891320
tř.Tomáše Bati 21 tel.: 577 043 371
761 90 Zlín e-mail: miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br>
<br>
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku
<br>
<br> datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka
<br> 28.dubna 2022 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX ŽPZE-MJ
<br>
Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí,v platném znění – dokumentace záměru
<br>
<br> Záměr: Vedení elektrické energie 1x110 kV Slavičín – Slušovice
<br> Oznamovatel: EG.D a.s <.>,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno,IČO 28085400
<br> Místo záměru: Slušovice,Veselá,Zádveřice-Raková,Lípa,Želechovice nad Dřevnicí,Provodov <,>
Luhačovice - Řetechov,Pozlovice,Podhradí,Dolní Lhota,Petrůvka,Slavičín
<br> Katastrální území: Slušovice,Veselá u Zlína,Zádveřice,Lípa nad Dřevnicí,Želechovice nad Dřevnicí <,>
Provodov na Moravě,Řetechov,Podhradí u Luhačovic,Pozlovice,Dolní Lhota
u Luhačovic,Petrůvka u Slavičína,Nevšová,Slavičín
<br> Jako příslušný úřad dle ust.§ 3 písm.f) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),v platném znění
(dále jen „zákon“) Vám v souladu s § 8 odst.2 citovaného zákona,zasíláme k vyjádření dokumentaci vlivů
záměru „Vedení elektrické energie 1x110 kV Slavičín – Slušovice“ na životní prostředí (dále jen
„dokumentace“),jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst.1 zákona <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky Zlínský kraj a obce Veselá,Zádveřice-Raková,Lípa,Želechovice
nad Dřevnicí,Provodov,Podhradí,Dolní Lhota,Petrůvka,městys Pozlovice a města Luhačovice <,>
Slušovice a Slavičín žádáme ve smyslu § 16 odst.2 zákona o neprodlené zveřejnění informace
o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do ní nahlížet,na své úřední desce.Minimální doba zveřejnění ...

Načteno

edesky.cz/d/5372708


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lípa (Zlín)
15. 05. 2022
27. 04. 2022
27. 04. 2022
26. 04. 2022
25. 04. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lípa (Zlín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz