« Najít podobné dokumenty

Obec Hvožďany - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu komunikace č.II/176,II/191,III/1763,III/1769

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvožďany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO Hvožďany, Roželov (1.74 MB)
Př— „_W____ _„4__ __ L __ _ _ ___.ř
<br> „ Schéma dopravního značení: přechodná úprava SDZ ve Hvožďanech z důvodu výstavby podzemního kabelového vedení kNN & opravy povrchu komunikace
<br> 02.12.2021 06:52:15
<br> “"La“ Égmlw'ÉĚ—m g„— LEGENDA? “ _; Š ůuči -_ - » ' ' ',<,> Ě aš - WW ZF,__,DETAIL1 - vykop,protlak & ggg CH nm ',; '." _ ŠŠŠ *“ “ DETAIL3 -vykop.protlaky aa - -' j: _ DETAIL 4 - oprava komgnikace lm DETAIL 4 Pgrrúškrg om _.Pieniny Rozm [ “A | V ' nz.- oiemc Vacíkov „ n:.: m.Wim DETAIL 3 DET-Au.1 “\ |“ <.>,im,“? Sanrm—"u ham h ' " \.MH.ř.<.> -fn Dožice.DÚAILZ Hvožďany — 3.380?._ _ '.Leíalica Sr cerven Hz _ “k _ na._ * * ' Ž _ ; „_„3 » - „_ „__ „„ _ ' _ - Tis,» -|.Mladý „ mm.<.>.' Navrh schvall.<.> Smoiivec dlslawca.<.>,<.> h _ BFBZÍ „či _._ __r„__ 1 A *" T::hwli'u: & Í Wuv 1 lormace \ w _.z.o L „___ Dla-loni!
<br> 02.12.2021 06:&:53
<br> LEGENDA: _ NOVÉ PODZEMNÍ KAB.VEDENÍ - VÝKOP
<br> I nove PODZEMNÍ me.VEDENI- PROTLAK EJ STARTOVACÍ JÁMA PRO PROTLAK
<br> *.| !
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> na Fm Punalovn
<br> ““ „m?li—_?ÍÍJÍ" “? '.!: Z rrl
<br> _9 DETAiL 3 - pracovní místo mimo pracovní dobu
<br> LEGENDA: [ _ nove mozem! KAB.VEDENÍ-VÝKOP r | NOVÉ PODZEMNIKAB.VEDENÍ-PROTLAK 5
<br> D STARTOVACÍ JAMA PRO PROTLAK *
<br> amémm : POSUVNÉ PRACOVNÍ MÍSTO v PRACOVNÍ nose od 750 do mo.<.>.<.> m,Š
<br> Návrh schválil:
<br> 02.12.2021 05:53:35
<br> a 2 > &' 2 = N O.% 35 D.<.> ÉWĚ
<br> atm & “&$ '$ EEE! u.233 o“ %32 CD i:
<br> &&.“humanus-1 mul-hmm
<br> ]
<br> : " ' “.1 2 ""/“É _
<br> fn:- 4-3-— ď m.<.>.—"mmm“ ??."“\_.%$ $ *".\!— “___“
<br> are &“ \.A že „___ %„ $“ Q.<.> Q&Q-$“
<br> „.<<? 463? (“ “\ ?: Ši \ SQ u: 3 '- š:— - *? Á Eh :s.g.<.> - -' “Mi.- :.- “ :; '.* _ Xi? =- !Fco ' \ “ J.<.>._ a: r <.>,—\.“' a; ' _.'*1„'.<.> ? __.-_„ ___ '.f_.____ Š' us.-5,9- % __.:_r & __ LEGENDA" “' ' “ 053 ' % -r F % * ' o _ 27: V' __“- - UZAVRENY USEK _ __ _ _ _- „_ / -_."' \ mmm I ' OBJÍZDNA TRASA ©.g _._ “$ 031,%.ČU': % * - __ > ' * !.F Návrh schválil: „ _ m„ Š _| _.““ !.".P...
Veřejná vyhláška (388.47 kB)
Váš dopis:
Spisová značka: SZ MeUPB 44327/2022
Číslo jednací: MeUPB 44495/2022/OSH/Paz
Datum: 27.04.2022
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
E-mail: petra.pazderkova@pribram.eu
Telefon: XXX 402 528
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako příslušný správní orgán dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),v platném
znění a podle ust.§ 171 a ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posouzení
žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích č.II/176,II/191 <,>
III/1763 a III/1769 v k.ú.Hvožďany a k.ú.Roželov,podané dne 25.04.2022 žadatelem XXXXXXXX XXXXXXX <,>
IČO: XXXXXXXX,Jelence XX,Dolní Hbity,262 63 Kamýk nad Vltavou (dále jen „žadatel“),a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR <,>
<br>
<br> stanovuje
<br>
v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (v platném znění) <,>
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br>
na místních komunikacích a silnicích č.II/176,II/191,III/1763 a III/1769 v k.ú.Hvožďany a k.ú <.>
Roželov za níže uvedených podmínek pro její realizaci:
<br>
1.Druh úpravy: přechodná
2.Způsob úpravy: Umístění přechodného dopravního značení (DZ),které bude provedeno
<br> podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného Policií ČR,KŘ DI
Příbram pod č.j.KRPS-283526-2/ČJ-2021-011106,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> 3.Na komunikacích: místní komunikace a silnice č.II/176,II/191,III/1763 a III/1769
4.Místo: k.ú.Hvožďany a k.ú.Roželov
5.Důvod úpravy: pokládka kabelového NN vedení spojená s úplnou uzavírkou silnice č.I...

Načteno

edesky.cz/d/5372682

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvožďany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz