« Najít podobné dokumenty

Obec Čelechovice na Hané - Pozvánka na 18. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čelechovice na Hané.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka zastupitelstvo c 18 
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 2
<br> Obec Čelechovice na Hané
<br> Hlavní 9,798 16 Čelechovice na Hané
tel.č.: 582 373 623 | e-mail: obec@celechovice-na-hane.cz
<br> P O Z V Á N K A
na zasedání č.18 Zastupitelstva obce Čelechovice na Hané
konané dne 23.5.2022 v sokolovně v Čelechovicích na Hané od 17:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zahájení,schválení programu,ověřovatelů zápisu
<br> 2.Informace o plnění usnesení
<br> 3.Informace o činnosti
<br> 4.Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2021
<br> 5.Schválení uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce
za rok 2022
<br> 6.Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Čelechovice na Hané
<br> 7.Schválení přijetí dotace od Olomouckého kraje
<br> 8.Schválení Smlouvy o termínovaném účtu s indexovou sazbou
<br> 9.OZV 1/2022 o nočním klidu
<br> 10.Průtah silnice III/44928 místní částí Studenec - schválení vítěze
veřejné zakázky
<br> 11.Pořízení cisternové automobilové stříkačky - schválení vítěze veřejné
zakázky
<br> 12.Rekonstrukce střechy a nová fasáda na budově OÚ - schválení vítěze
veřejné zakázky
<br> 13.Chodník – propojení ul.Světničky – ul.Pod Kosířem - schválení vítěze
veřejné zakázky
<br> 14.Rekonstrukce vytápění,rozvodů vody a elektroinstalace – ZŠ,MŠ a
pošty - schválení vítěze veřejné zakázky
<br> 15.Trilobit - výroční zpráva za rok 2021
<br> 16.Dodatky k pachtovním smlouvám
<br> 17.Vyřazení pohledávek pro nevymahatelnost
<br> 18.Schválení darovací smlouvy - Podané ruce
<br> 19.Odprodej movitého majetku - DA Avie
<br> 20.Rozpočtová opatření a technická oprava rozpisu rozpočtu
<br>
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 2 / 2
<br> 21.Schválení darovací smlouvy - SDH Čelechovice na Hané
<br> 22.Schválení dodatku ke Smlouvě o výpůjčce- ZŠ a MŠ Čelechovice na
Hané
<br> 23.Věcná břemena,služebnosti
<br> 24.Schválení pronájmu pozemku p.č.280/7 v k.ú.Čelechovice na Hané
<br> 25.Různé,diskuse,závěr
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
starostka

Načteno

edesky.cz/d/5372671

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čelechovice na Hané      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz