« Najít podobné dokumenty

Obec Skalice u České Lípy - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Skalice u České Lípy za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skalice u České Lípy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Skalice u České Lípy za rok 2021
odbor kontroly
<br>
T +420 485 226 606 E sona.vavruskova@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: LK-0178/21/Vav
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obce Skalice u České Lípy,IČO 00673455,za rok 2021
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Skalice u České Lípy za rok 2021 ve smyslu ustanovení §
<br> 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 24.8.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 22.9.2021 <.>
2.Závěrečné přezkoumání bylo vykonáno na obecním úřadu dne 27.4.2022 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání,ev.č.1015 <.>
<br>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů,vydal
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0178/21/Vav dne
<br> 23.8.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 27.4.2022 <.>
<br> Popis úkonu: seznámení starosty obce s výsledky kontroly <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXXXXXX - starosta <,>
<br> XXXXX XXXXXXXXX – účetní <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/5372665

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skalice u České Lípy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz