« Najít podobné dokumenty

Obec Vřesina okres Ostrava - Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava povrchu asfaltových komunikací v obci Vřesina"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vřesina okres Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva_oprava povrchu asf.komunikací
Stránka 1 z 4
<br> Hlavní 24,742 85 VŘESINA
tel.: 556 425 829
info@vresina.cz
<br> OBEC VŘESINA
<br> Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> č.j.: Vres_00509/2022
<br>
<br>
<br> 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br> ZADAVATEL: OBEC VŘESINA
<br> ZÁSTUPCE ZADAVATELE: ING.XXXX XXXXX,STAROSTA OBCE
<br> SÍDLO: HLAVNÍ XX,XXXXX VŘESINA
<br> IČ: 00298581
<br> DIČ: CZ00298581
<br> KONTAKTNÍ OSOBA PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ING.XXXX XXXXX,STAROSTA OBCE
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> EMAIL: STAROSTA@VRESINA.CZ
<br> ID DATOVÉ SCHRÁNKY: mwaazct
<br>
<br> Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu
zadávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
zakázek,v platném znění <.>
<br> 2.VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
<br> Předmětem plnění je:
<br> • oprava výtluků,překopů,prasklin a jiných lokálních poškození v živičném nebo litém
asfaltovém povrchu použitím infratechnologie IThR- Silkot v množství 900m2.Pro doplnění
chybějícího materiálu je nutno použít AB směs-ACO 8.Po zaválcování je opravené místo
nutno ošetřit předepsaným postřikem a ošetřit-posypat ostrozrnným posypem <.>
<br> • oprava trhlin,drobných prasklin a pracovních spár trvalou plastickou asfaltovou zálivkou
SNV 164 anebo ZTV-StB01 technologií JST v množství 3000 bm <.>
<br>
<br>
3.DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
<br> Předpokládaná doba plnění je v době 07/2022 – 09/2022 <.>
<br> Přesné zaměření bude provedeno před realizací zakázky po dohodě s místostarostou obce panem
<br> Pavlem Pokorným (místostarosta@vresina.cz,tel.608 848 701) <.>
<br> 4.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
<br> • živnostenský list
<br> • výpis z obchodního rejstříku
<br> • certifikát použitého materiálu
<br> Oprava povrchu asfaltových komunikací v obci Vřesina
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 2 z 2
<br> 5.CENOVÁ NABÍDKA
<br> Nabízená XXXX XXXX finální a budou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na realizaci dle
zadání.XXXX XXXX uvedena vč.DPH <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5372574

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vřesina okres Ostrava
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vřesina okres Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz