« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 108/2022 "Přechodná úprava provozu na silnici č.III/24010, ulice Svrkyňská a MK ul. Bicanova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
Company INTERNAL
<br> Průjezdný profil zůstane 3.15m
<br>,1_,- 1.37 <.>
<br> '_.waoasszsas “„ „.„„,<.> ):: E - - ! M
<br> ! Velké Přílepy _ Praha - západ
<br> ! RVDSL1842_A__S_4VPR1137-VPR11H E_M ET
<br>.n- _
<br> \ SlTUACE DIO
Vyhláška
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.: 56373/2022/Hor/Velké Přílepy V Praze dne 12.5.2022
Č.j.: MUCE 82232/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 394 / amalie.hornickova@mestocernosice.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy č.108/2022
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu,který
dne 27.4.2022 podala
<br> CETIN a.s <.>,IČO 04084063,Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9
<br> a na základě písemného závazného stanoviska Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
ÚO Praha venkov – ZÁPAD,DI ze dne 23.6.2021 č.j.KRPS-150821-1/ČJ-2021-011606-KI
a vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,p.o.ze dne 21.3.2022
zn.2208/22/KSUS/KLT/REZ
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné povahy
přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/24010,ulice Svrkyňská a MK ul.Bicanova v obci
Velké Přílepy,v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracovaného žadatelem,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude osazeno:
<br> V termínu: od 1.6.2022 do 10.6.2022
<br> Z důvodu: zvláštního užívání komunikace silnice č.III/24010 - uložení optického kabelu
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na p...

Načteno

edesky.cz/d/5372573

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz