« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Oznámení veřejnou vyhláškou - Omezení provozu na ul. Roztocká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 86/2022
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.: 73232/2022/Hor/Velké Přílepy V Praze dne 27.4.2022
Č.j.: MUCE 78066/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 394 / amalie.hornickova@mestocernosice.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.86/2022
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní orgán")
příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu,který
dne 19.4.2022 podala
<br> EKOSTAVBY Louny s.r.o <.>,IČO 10442481,Václava Majera 573,440 01 Louny
<br> na základě písemného závazného stanoviska Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
ÚO Praha venkov – ZÁPAD,DI ze dne 25.3.2022 a stanoviska Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje ze dne 1.4.2022
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné povahy
přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/2407,III/2421 a MK ve Velkých Přílepech <,>
v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracovaného fy FGTH.CZ,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> V termínu: od 16.5.2022 do 15.7.2022
<br> Z důvodu: zvláštní užívání komunikace silnice č.III/2407
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a dle...

Načteno

edesky.cz/d/5372570

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz