« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny Velké Přílepy
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Beroun,a.s <.>
<br> Sídlo: Mostníkovská 255
<br> 26641 Beroun
<br> Identifikační číslo: 46356975
<br> Statutární orgán: představenstvo společnosti
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Beroun,a.s <.>
<br> Sídlo: Mostníkovská 255
<br> 26641 Beroun
<br> Identifikační číslo: 46356975
<br> Statutární orgán: představenstvo společnosti
<br> 3.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Velké Přílepy
<br> Sídlo: Pražská 162
<br> 25264 Velké Přílepy
<br> Identifikační číslo: 00241806
<br> Statutární orgán: starosta obce
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 2105-779351-00241806-1/1-46356975
<br> 2105-779369-00241806-3/1-46356975
<br> 2105-779369-00241806-4/1-46356975
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2021 Příjemce vodného a stočného: Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.(IČO 46356975)
Tabulka č.1Dílčí odběratelské porovnání ceny Velké Přílepy
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 4.332136 4.461453 -0.129317 0.095627 0.108300 -0.012673
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 4.307481 4.450793 -0.143312 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.077733 0.083946 -0.006213
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.024655 0.010660 0.0139...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz