« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Přílepy - Výsledky přijímacího řízení - zápis do MŠ Jablíčko Velké Přílepy ze 3. 5. a 4. 5. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Přílepy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky přijímacího řízení - zápis do MŠ Jablíčko Velké Přílepy ze 3. 5. a 4. 5. 2022
Mateřská škola Jablíčko Velké Přílepy,okres Praha-západ
Na Parceláchzs0,252 64 Velké Přílepy
<br> IČo 70988111 tel,220930546
<br> Výsledky přijímacíh o řtzení - zápis 3.5.a 4.5.2022
<br> Uchazeé je uveden pod přiděleným registračním číslem <.>
<br> Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí
o přijetí k předškolnímuvzdélávání bylo rozhodnuto:
<br> ' k předškolnímu vzdě!ávání se přijímá:
<br> Výsledlry qvěšeny dne 13,5.2022na veřejně přístupném místě v budově školy,na vývěsce před MŠ,<.>,<,>,l/l
na inter.strrárrkách MŠ a na úřední desce před OÚ <.>
<br> "€ae*řgk* nw#ÁaVlgg*al§u rrercepfr 250/
ž52 ó+ Ve-fié Ft$Opv
<br> okres Ftóha - zeý",ct
Tet.2?,ť í9,1í}
<br> gíÉl íČfi/?fi9881u
Velké Přílepy dne l 3.5.2022 Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> R- XXXX R- XXXX R - XXXX R- 2629
R- 2619 R- 2439 R- 2579 R- 2569
R - 2139 R_- 2089 R - 2189 R- 2509
R- 2169 R- 2179 R - 2109 R- 2059
R- 22L9 R- 2259 R- 2129 R- 2239
R- 2269 R - 2199 R- 2309 R- 2589
R- 2399 R- 2549 R - 2319 R- 2349
R- 2079 R- 2609 R- 2429 R - 2019
R- 2289 R- 2639 R- 2329 R- 2029
R- 2099 R- 2389 R- 2149 R- 2469 <,>
R- 2249 R- 2479 R - 2119 R- 2379
R- 2339
" k předškoInímu vzdělávání se nepřijímá:
<br> R - 2359 R - 2039 R - 2159 R - 2499
R - 2209 R - 2599 R - 2409 R - 2419
R - 2459 R - 2449 R - 2279 R - 2299
R - 2489 R - 2069 R_ 2559 R - 2049
R - 2369 R- 2229

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Přílepy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz