« Najít podobné dokumenty

Obec Přílepy (Rakovník) - Zveřejnění dokumentace k záměru VD Senomaty - vliv na životní prostředí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přílepy (Rakovník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

www.cenia.cz/eia
Informační systém EIAInformační systém EIA CZ | EN
Dotaz:
Všechny stavy Záznam založen Oznámení Závěry zjišťovacího řízení Dokumentace Posudek Veřejné projednání Stanovisko Nepodléhá dalšímu posuzování Prodloužení platnosti stanoviska Ukončeno z jiných důvodů Dokončeno pod jiným kódem (viz.poznámka)
Řadit podle:
Data poslední změny Kódu záměru Příslušného úřadu Zařazení Stavu Podlimitních záměrů Stanovisko dle §45i
V rychlém vyhledávání se prohledávají následující údaje: kód,název,zařazení,stav,příslušný úřad <.>
Rozšířené hledání    [přepnout na rychlé ]
Název:
Kód:
Oznamovatel:
Zařazení:
(od 1.11.2017) I/1 (od 1.11.2017) I/2 (od 1.11.2017) I/3 (od 1.11.2017) I/4 (od 1.11.2017) I/8 (od 1.11.2017) I/9 (od 1.11.2017) I/10 (od 1.11.2017) I/11 (od 1.11.2017) I/12 (od 1.11.2017) I/16 (od 1.11.2017) I/19 (od 1.11.2017) I/25 (od 1.11.2017) I/26 (od 1.11.2017) I/27 (od 1.11.2017) I/28 (od 1.11.2017) I/30 (od 1.11.2017) I/31 (od 1.11.2017) I/32 (od 1.11.2017) I/33 (od 1.11.2017) I/35 (od 1.11.2017) I/43 (od 1.11.2017) I/44 (od 1.11.2017) I/47 (od 1.11.2017) I/48 (od 1.11.2017) I/50 (od 1.11.2017) I/53 (od 1.11.2017) I/54 (od 1.11.2017) I/59 (od 1.11.2017) I/60 (od 1.11.2017) I/61 (od 1.11.2017) I/63 (od 1.11.2017) I/65 (od 1.11.2017) I/66 (od 1.11.2017) I/68 (od 1.11.2017) I/71 (od 1.11.2017) I/72 (od 1.11.2017) I/77 (od 1.11.2017) I/79 (od 1.11.2017) I/80 (od 1.11.2017) I/84 (od 1.11.2017) I/86 (od 1.11.2017) I/89 (od 1.11.2017) I/90 (od 1.11.2017) II/2 (od 1.11.2017) II/4 (od 1.11.2017) II/5 (od 1.11.2017) II/6 (od 1.11.2017) II/7 (od 1.11.2017) II/13 (od 1.11.2017) II/14 (od 1.11.2017) II/15 (od 1.11.2017) II/17 (od 1.11.2017) II/18 (od 1.11.2017) II/20 (od 1.11.2017) II/21 (od 1.11.2017) II/22 (od 1.11.2017) II/23 (od 1.11.2017) II/24 (od 1.11.2017) II/29 (od 1.11.2017) II/34 (od 1.11.2017) II/36 (od 1.11.2017) II/37 (od 1.11.2017) II/38 (od 1.11.2017) II/39 (od 1.11.2017) II/40 (od 1.11.2017) II/41 (od 1.11.2017) II/42 (od 1.11.2017) II/43 (od 1.11.2017) II/45 (od 1...
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/zamery
Záměry | Informační systém krajského úřaduÚřední deska - záměry
You have to enable javascript in your browser to use an application built with Vaadin <.>
Rychlá navigace
Úřad bez bariér
dopis (ze dne 11.5.2022)
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 685 hanuskova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný úřad podle § 22 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování
<br> vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Vám v souladu se zněním
<br> § 8 odst.2) zákona zasílá k vyjádření dokumentaci vlivů záměru „VD Senomaty“ na životní
<br> prostředí (dále jen „dokumentace“),jejíž zpracování zajistil oznamovatel podle § 8 odst.1) zákona <,>
<br> dle přílohy č.4 zákona <.>
<br> Oznamovatelem záměru je Povodí Vltavy,státní podnik,Holečkova 3178/8,150 00 Praha 5
<br> Zpracovatelem dokumentace je Ing.XXXXX XXXXXXX,Ekopontis,s.r.o <.>,Cejl 511/43,602 00 Brno <,>
<br> (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona) <.>
<br> Předmětem záměru je výstavba vodní nádrže na Kolešovickém potoce v katastru obcí Senomaty
<br> a Přílepy.Jedná se o výstavbu zemní hráze,která bude mít v průřezu lichoběžníkový tvar <.>
<br> Zásobní prostor nádrže činí 199,600 tis.m3.Účelem záměru je zlepšení nepříznivé vodní bilance
<br> v zájmovém území <.>
<br> Kapacita záměru:
<br> Maximální výška hráze (bez komunikace) 7,6 m
<br> Kota koruny hráze 338 m n.m <.>
<br> Délka hráze v koruně 385 m
<br> Šírka hráze v koruně 4,0 m
<br> Sklon návodního líce 1 : 3
<br> Sklon vzdušného líce 1 : 2,5
<br> Maximální šířka hráze 45 m
<br> Kubatura hráze 38 670 m3
<br>
<br> Středočeský kraj,obec Přílepy a městys Senomaty (jako dotčené územní samosprávné celky)
<br> příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst.2) zákona o neprodlené zveřejnění informace
<br> o dokumentaci a o XXX,kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet,vyvěšením na úřední desce <,>
<br> současně s upozorněním,že dle § 8 odst.3 může veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány
<br> a dotčené územní samosprávné celky zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů
<br> ode dne zveřejnění informace o d...

Načteno

edesky.cz/d/5372465

Meta

EIA   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přílepy (Rakovník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz