« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Brno-venkov) - Návrh závěrečného účtu DSO Region Židlochovicko za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z přezkoumání hospodaření DSO Region Židlochovicko 2021 (3.33 MB)
Kraj ský úřad Jihomoravskéhokraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S — JMK 5837/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> DSO REGION ŽIDLOCHOVICKO,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 18.listopadu 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 24.ledna 2022.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 53“ 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Židlochovice Masarykova 100,667 01 Zidlochovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ?; X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXX XXXXXX - předseda
<br> lng.Michaela Schónwálderová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v š 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 26.říj na 2021,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpozději 5 dnů př...
Návrh závěrečného účtu DSO Region Židlochovicko za rok 2021  (143.36 kB)
DSO Region Židlochovicko
Masarykova 100,667 01 Židlochovice
<br> Závěrečný účet za rok 2021
IČ: 71225552
<br> 1/7
<br> Předkladatel: Předsednictvo svazku dle jednání ze dne 26.4.2022
<br> Příjmy svazku za rok 2021:
<br> Příspěvky svazku za rok 2021:
<br> Obec Počet obyv.Zaplatit Zaplaceno Dne
Blučina 2260 24 860,00 24 860,00 13.4.2021
Bratčice 712 7 832,00 7 832,00 19.3.2021
Holasice 1222 13 442,00 13 442,00 26.1.2021
Hrušovany 3553 39 083,00 39 083,00 15.3.2021
Ledce 214 2 354,00 2 354,00 26.4.2021
Medlov 872 9 592,00 9 592,00 5.3.2021
Měnín 1862 20 482,00 20 482,00 30.4.2021
Moutnice 1194 13 134,00 13 134,00 26.4.2021
Nesvačilka 325 3 575,00 3 575,00 1.3.2021
Nosislav 1364 15 004,00 15 004,00 2.3.2021
Opatovice 1119 12 309,00 12 309,00 22.1.2021
Přísnotice 886 9 746,00 9 746,00 9.4.2021
Rajhradice 1490 16 390,00 16 390,00 9.3.2021
Rebešovice 997 10 967,00 10 967,00 1.2.2021
Sobotovice 617 6 787,00 6 787,00 24.2.2021
Syrovice 1874 20 614,00 20 614,00 15.3.2021
Těšany 1257 13 827,00 13 827,00 6.1.2021
Unkovice 756 8 316,00 8 316,00 23.3.2021
Vojkovice 1200 13 200,00 13 200,00 9.3.2021
Žatčany 904 9 944,00 9 944,00 23.3.2021
Židlochovice 3834 42 174,00 42 174,00 16.3.2021
<br> 28512 313 632,00 Kč 313 632,00 Kč
<br> Členské příspěvky k MAS Podbrněnsko:
<br> Obec počet obyv.Zaplatit Zaplaceno Dne
Blučina 2260 11 300,00 11 300,00 13.4.2021
Bratčice 712 3 560,00 3 560,00 19.3.2021
Hrušovany 3 553 17 765,00 17 765,00 15.3.2021
Ledce 214 1 070,00 1 070,00 29.3.2021
Medlov 872 4 360,00 4 360,00 5.3.2021
Měnín 1 862 4 655,00 4 655,00 14.9.2021
Nosislav 1 364 6 820,00 6 820,00 2.3.2021
Přísnotice 886 4 430,00 4 430,00 9.4.2021
Rebešovice 997 4 985,00 4 985,00 1.2.2021
Sobotovice 617 3 085,00 3 085,00 24.2.2021
Syrovice 1 874 9 370,00 9 370,00 15.3.2021
<br> Na Valné hromadě dne 16.12.2020 byly odsouhlaseny členské příspěvky pro rok 2021.Výše členského
příspěvku byla stanovena na 11,- Kč na obyvatele jednotlivé obce.Členské příspěvky stanovené pro rok
2021 uhradily všechny ...

Načteno

edesky.cz/d/5372451

Meta

Rozpočet   EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz