« Najít podobné dokumenty

Obec Zahrádky - Pozvánka na 30. zasedání OZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zahrádky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (96.13 kB)
POZVÁNKA
na 30.zasedání obecního zastupitelstva
<br> dne 12.5.2022 (čtvrtek)
<br> od 18.00 hod <.>
v zasedací síni Obecního úřadu v Zahrádkách čp.108
<br>
<br> Program:
<br> 1) Schválení programu
<br> 2) Kontrola plnění usnesení
<br> 3) Pacht pozemku p.č.275/1 v k.ú.Zahrádky u České Lípy,část o výměře 340 m2
<br> 4) Smlouva o zřízení služebnosti 11010-078299,RVDSL1919_C_L_ZAHR7ZAHR1HR_NDN na
<br> p.p.č.256 v k.ú.Zahrádky u České Lípy
<br> 5) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-4019995/VB/2 na p.p.č.375/1
<br> v k.ú.Zahrádky u České Lípy
<br> 6) Obecně závazná vyhláška č.1//2022 o nočním klidu
<br> 7) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 – 2026
<br> 8) Vyúčtování stavebních prací Motorest Na Kovárně čp.117
<br> 9) Úhrada škody Univerzitě Karlově za spadlý strom na oplocení zámeckého parku
<br> 10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Zahrádky za rok 2021
<br> 11) Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2021
<br> 12) Účetní závěrka Obce Zahrádky za rok 2021
<br> 13) Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Zahrádky za rok 2021
<br> 14) Rozpočtové opatření č.3/2022
<br> 15) Různé
<br>
<br>
<br>
<br> V Zahrádkách 4.5.2022
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> starosta

Načteno

edesky.cz/d/5372441


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zahrádky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz