« Najít podobné dokumenty

Obec Zahrádky - Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zahrádky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (606.42 kB)
NÁVRH - Závěrečného účtu za rok 2021
Svazek obcí Peklo
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Svazek obcí Peklo
Zahrádky 108
471 01
<br> 70807604
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 487877056
E-mail pursova.alena@centrum.cz
<br> Majetek 1
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 2
<br> Bilance dotací 3
<br> Měsíční stav finančních prostředků 4
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů 6
<br> Porovnání plnění sdílených daní 7
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 8
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 9
<br> HOSPODAŘENÍ DSO PEKLO.docx 10
<br> Strana
<br>
<br> Svazek obcí Peklo,IČO 70807604 KEO4 1.9.7 UC503
<br> Majetek
<br> Období: 12/2021
<br> Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1 <.>
Změna stavu
<br> (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 15 573,00 0,00 15 573,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 3 789 104,22 0,00 3 789 104,22
<br> Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 478 000,00 0,00 478 000,00
<br> Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -15 573,00 0,00 -15 573,00
<br> Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -1 945 406,00 -779 242,00 -2 724 648,00
<br> strana 1Závěrečný účet za rok 2021
<br>
<br> Svazek obcí Peklo,IČO 70807604 KEO4 1.9.7 UR050
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd
<br> Třída 2019 2020 2021
<br> Příjmy
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00 8 880,20 10 615,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 0,00 139 670,00 139 665,00
<br> 150 280,00Příjmy celkem 0,00 148 550,20
<br> Výdaje
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 0,00 51 676,50 35 831,70
<br> 35 831,70Výdaje celkem 0,00 51 676,50
<br> str...

Načteno

edesky.cz/d/5372440


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zahrádky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz