« Najít podobné dokumenty

Obec Zahrádky - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Peklo za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zahrádky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (1.78 MB)
28 -m.- znzz (?>/f Jsa/72022
<br> &&
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
<br> Č.j.:L1<-0200.-*21rNos
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Peklo,IČO 70807604,za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Peklo za rok 2021 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128f2000 Sb.<.> o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.4203004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 24.9.2021 <.>
<br> Přezkoumaně období od 1.l.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 18.10.2021.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 6.4.2022 <.>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX kontrolor pověřený řízením přezkoumání,ev.č.XXXX <.>
<br> Pověření kvýkonu přezkoumání podle Š 5 zákona č.420Í2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů á © 4 zákona č.25549012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK—O200f21fNos dne 23.9.2021 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 6.4.2022.Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXX - předseda svazku obcí,XXXXX XXXXXXX - účetní <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420í2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti.které byly předmětem přezkoumání hospodaření včlenění podle % 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> ustanovení Š 2 odst.] písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací.týkajících se rOZpočtových prostředků <,>
<br> ustanovení 5 2 odst.] písm.b) finanční op...

Načteno

edesky.cz/d/5372439

Meta

Územní plánování   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zahrádky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz