« Najít podobné dokumenty

Město Spálené Poříčí - 1. upravený rozpočet města Spálené Poříčí v roce 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Spálené Poříčí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1. upravený rozpočet města Spálené Poříčí v roce 2022
Příjmy
<br> Rozpočet města
<br> na rok 2022
<br> 1.upravený
<br> rozpočet
<br> ( tis.Kč) ( tis.Kč)
<br> Daňové příjmy: 45 025,02 45 146,53
<br> Daň z příjmů FO placená plátci 7 000,00 7 000,00
<br> Daň z příjmů FO placená poplatníkem 319,00 319,00
<br> Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 1 255,00 1 255,00
<br> Daň z příjmů právnických osob 9 000,00 9 000,00
<br> Daň z příjmů za obec za rok 2021 1 100,00 1 221,51
<br> Daň z přidané hodnoty 24 000,00 24 000,00
<br> Odvod za odnětí půdy 1,02 1,02
<br> Daň z nemovitostí 2 350,00 2 350,00
<br> Poplatky: 2 831,00 2 831,00
<br> Správní poplatky 300,00 300,00
<br> Poplatky ze psů 75,00 75,00
<br> Poplatky za užívání veřejného prostranství 6,00 6,00
<br> Daň z hazardních her 250,00 250,00
<br> Poplatek za komunální odpad 2 200,00 2 200,00
<br> Dotace: 8 354,10 18 998,29
<br> Dotace z Úřadu práce 200,00
<br> Dotace na sociální práce 121,35
<br> Odbahnění rybníků Šafranice 622,00 622,00
<br> Dotace OPŽP - Revitalizace návsi v Hořehledech 384,16 384,16
<br> Dotace OPŽP - Energeticko úsporná opatření zdravotního střediska 1 574,34 1 350,84
<br> Dotace SFŽP - Hydrogeologický průzkumný vrt a vodojem Sp.Poříčí 3 000,00 3 000,00
<br> SFŽP - ČOV Lipnice 4 064,34
<br> MZe - splašková kanalizace Lipnice - 1.etapa 5 979,00
<br> Dotace Plz.kraje - akce "Obnova pamětních křížů" 60,00
<br> Dotace Plz.kraje - akce "Doplnění prvků do projektu Podbrdský labyrint" 70,00
<br> Dotace Plz.kraje - akce "Stavební úpravy objektu Hořehledy č.p.58 - garáž SDH" 250,00
<br> Dotace Plz.kraje - akce "Fasáda domu č.p.50 ve Spáleném Poříčí" 100,00
<br> Dotace Plz.kraje - akce "Trhací mapa Spálené Poříčí" 23,00
<br> Návratná finanční výpomoc PO - projekt Zahrada MŠ Hořehledy 446,40 446,40
<br> Příspěvek na výkon státní správy 2 327,20 2 327,20
<br> Ostatní příjmy: 12 421,83 22 109,50
<br> Lesy 2 000,00 8 000,00
<br> Nájem z honiteb 5,00 5,00
<br> Pitná voda - vodné,příspěvky za vodovodní přípojky 2 500,00 2 500,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod - stoč...

Načteno

edesky.cz/d/5372437

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Spálené Poříčí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz