« Najít podobné dokumenty

Obec Ořechov okres Jihlava - Veřejná vyhláška - návrh změny č.1 ÚP Ořechov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ořechov okres Jihlava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_dor nUPzm1Ořechov (1).pdf
Obecní úřad Ořechov,Ořechov 22,588 62 Urbanov
Tel.: +420 777 692 402,Internet: http://orechov.somt.cz,Datová schránka: g62axwm
<br>
<br> Obecní úřad OŘECHOV
Ořechov 22,588 62 Urbanov
<br>
Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXXXX
„létající pořizovatel“
Tel: XXX XXX XXX
ID DS: due88zk
<br>
V Ořechově dne 13.5.2022
Čj.Ořechov 1/2022
Sp.zn.OÚ Ořechov 1/2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
DORUČENÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV
a
<br> OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
(katastrální území Ořechov u Telče)
<br>
OÚ Ořechov,jako pořizovatel dle § 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“),se zajištěním fyzické osoby,která
<br> splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona
<br> (tzv „létající pořizovatel“),pořizuje Změnu č.1 územního plánu Ořechov zkráceným postupem <.>
<br> Pořizovatel na základě zpracovaného návrhu Změny č.1 územního plánu Ořechov tímto
<br> ZAHAJUJE
<br> řízení o Změně č.1 územního plánu Ořechov zkráceným postupem podle ustanovení § 55b odst <.>
<br> 2 stavebního zákona s odkazem na ustanovení § 52 odst.1 a 2 stavebního zákona a dále dle
<br> ustanovení § 171 až 174 správního řádu <,>
<br> DORUČUJE
<br> v souladu s ustanovením § 55b odst.2 a § 52 odst.1 stavebního zákona a ustanovení § 171 až 174
<br> správního řádu dokumentaci návrhu Změny č.1 územního plánu Ořechov <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozsah návrhu Změny č.1 územního plánu Ořechov není možné zveřejnit na
<br> úřední desce v úplném znění,stanovuje pořizovatel v souladu s ustanovením § 172 odst.2 správního
<br> řádu místo a lhůtu k seznámení s návrhem Změny č.1 územního plánu Ořechov a jeho obsahem <.>
<br> Dokumentace návrhu Změny č.1 územního plánu Ořechov je vystavena k veřejnému nahlédnutí
<br> na těchto místech:
<br> • OÚ Ořechov – výtisk (možno nahlédnout po telefonické domluvě s paní starostkou; tel: 777 692 402)
<br> • Internetové stránky obce Ořechov: http://orechov...

Načteno

edesky.cz/d/5372436

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ořechov okres Jihlava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz