« Najít podobné dokumenty

Obec Chlum Svaté Maří - Usnesení z 2. VZ OZ-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlum Svaté Maří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 2. VZ OZ-2022
2.Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
<br> 1
<br>
<br> OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ
<br> U S N E S E N Í
upravená verze
<br>
<br> Z 2.Veřejného zasedání obecního zastupitelstva
<br> obce Chlum Svaté Maří konaného dne 9.5.2022
<br>
<br> Schválený program
<br>
1.Kontrola plnění usnesení z 1.veřejného zasedání v roce 2022
<br> 2.Informace o jednání OZ XXXX X.veřejným zasedání v roce XXXX
<br> a 2.veřejným zasedáním v roce 2022
<br> 3.Rozpočtové opatření č.2/2022
<br> 4.Schválení závěrečného účtu
<br> 5.Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2021
<br> 6.Prodej pozemku p.č.380/7 o výměře 42 m2
<br> 7.Prodej pozemku p.č.237/2 o výměře 52 m2
<br> 8.Směna pozemku p.č.164 (13) o výměře 17m2 za pozemky ve vlastnictví žadatele <,>
<br> p.č.163/1 (7) o výměře 54 m2 a p.č.165 (2)o výměře 3m2
<br> 9.Schválení výběru dodavatele na akci „ Rekonstrukce veřejného osvětlení v
<br> obci Chlum Svaté Maří.“
<br> 10.Schválení finančního příspěvku Lince bezpečí
<br> 11.Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
<br> 12.Zprávy výborů
<br> 13.Různé
<br>
<br>
<br>
<br> Kontrola plnění usnesení z 2.veřejného zasedání v roce 2022
<br>
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí
<br>
<br> 01/02/22- Informaci o jednání ZO mezi 1/2022 a 2/2022 veřejným zasedáním
<br> 02/02/22- Kontrolu plnění usnesení z předcházejících veřejných zasedání
<br>
Trvá 11/05/18- vypracování projektu na rekonstrukci ulice Školní
<br> 12/05/18 -vypracování projektu na realizaci chodníku v ulici
<br> Mariánská a v přilehlé ulici p.p.č.5/1
<br> 18/03/20- zadání zpracování projektu kapličky v Dolině
<br> 18/04/20- zpracování projektové dokumentace chodník v
<br> ulici Hornická s přípojkou k 8RD na Kypě a do ulice Školní <.>
<br>
<br> 03/02/22- zprávu kontrolního výboru
<br> 04/02/22- zprávu finančního výboru
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
<br> 2
<br>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje
<br>
<br> 05/02/22- zápis z 1.VZ OZ
<br>
<br>
<br> 06/02/22-zapisovatelku L...

Načteno

edesky.cz/d/5372434

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlum Svaté Maří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz