« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Hradiště - Rozpočtový výhled 2023, 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtový výhled 2023, 2024 (49.5 kB)
List1
Rozpočtový výhled (v tis.Kč)
<br> Příjmy § Rok 2012 Rok 2013
Daně z FÚ 365.00 365.00
Neinv.přij.dot ze SR 7.20 7.20
Příjmy za prodej dřeva 1031 100.00 100.00
Příjmy z pronáj.pozemků 3639 20.00 20.00
Přijaté platby za vývoz odpadu 3722 65.00 65.00
Přijmy z úroků 6310 1.00 1.00
Příjmy celkem 558.20 558.20
<br>
Výdaje § Rok 2012 Rok 2013
Lesy - pěstební činnost 1031 70.00 70.00
Dopravní obslužnost 2221 0.80 0.80
Knihy 3314 5.00 5.00
Dary,jubilea 3392 3.00 3.00
Opravy 3612 15.00 15.00
Opravy VO 3631 5.00 5.00
VO - elektřina 3631 45.00 45.00
Poradenská činnost (Plyn 2000) 3633 5.00 0.00
Sběr a svoz nebezp.odpadů 3722 5.00 5.00
Vývoz odpadu 3722 70.00 70.00
Požární ochrana 5512 25.00 25.00
Zastupitelstvo obce - mzdy 6112 80.00 80.00
Refundace 6112 5.00 5.00
Místní správa - mzdy 6171 15.00 15.00
soc.poj.6171
knihy,tisk - předpatné 6171 10.00 10.00
DHDM 6171 10.00 10.00
kancelářské potřeby 6171 2.50 2.50
plyn 6171 10.00 10.00
elektřina 6171
PHM 6171 3.00 3.00
poštovné 6171 1.00 1.00
telef.poplatky a internet 6171 18.00 18.00
pojistné,poplatky bankám 6171 11.00 11.00
mikroregion 6171 0.05 0.05
program 6171 5.00 5.00
opravy 6171 5.00 5.00
cestovné 6171 3.00 3.00
občerstvení 6171 1.00 1.00
daň z nemovitosti 6399 4.70 4.70
Přijmy z úroků 6310 0.00 0.00
Příjmy celkem 433.05 428.05
<br> Vyvěšeno dne: 1.12.2007 Sejmuto dne: 19.12.2007
<br>
List2
Obec Dolní Hradiště
<br> Rozpočtový výhled (v tis.Kč)
<br> Příjmy § Rok 2023 Rok 2024
Daně z FÚ 850.00 850.00
Neinv.přij.dot ze SR 60.00 60.00
Přijaté platby za vývoz odpadu 150.00 150.00
Příjmy za prodej dřeva 1032 300.00 300.00
pronájem byt.hospodářství 3612 6.00 6.00
pronájem nebyt.hospodářství 3613 6.00 6.00
Příjmy z pronáj.pozemků 6171 2.00 2.00
Příjmy celkem 1,374.00 1,374.00
<br>
Výdaje § Rok 2023 Rok 2024
Lesy - pěstební činnost 1032 300.00 300.00
Správa v lesním hospodářství 1036 50.00 50.00
Dopravní obslužnost 2221 2.00 2.00
Knihovnická činnost 3314 10.00 10.00
ostatní záležitosti kultury 3319 60.00 60.00
zájmová činnost...

Načteno

edesky.cz/d/5372429

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz