« Najít podobné dokumenty

Obec Černouček - SONO - Návrh závěrečného účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černouček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SONO - Návrh závěrečného účtu 2021
Licence: D3FA XCRGBZUC / ZN1 (21012021 / 01012021)
<br>
Sdružení obcí pro nakládání s odpady
<br>
<br>
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021
(v Kč)
<br> Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 7
<br> sestavený ke dni 31.12.2021
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 46772707
<br> název Sdružení obcí pro nakládání s odpady
<br> ulice,č.p.Želechovice 48
<br> obec Čížkovice
<br> PSČ,pošta 410 02
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 416 532 483
<br> fax
<br> e-mail zubakova@skladkasono.cz
<br> WWW stránky http://www.skladkasono.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy – informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 7
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br> Text
<br>
Schválený rozpočet
<br>
Rozpočet po změnách
<br>
Skutečnost
<br>
<br>
<br> Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Nedaňové příjmy 100 000,00 100 000,00 36 327,23
<br> Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Přijaté transfery 17 200 000,00 17 200 000,00 5 255 870,00
<br> Příjmy celkem 17 300 000,00 17 300 000,00 5 292 197,23
<br>
<br>
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
<br>
Schválený rozpočet
<br>
Rozpočet po změnách
<br>
Skutečnost
<br>
<br>
<br>
0000
<br>
4121
<br>
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br>
1 000 000,00
<br>
1 000 000,00
<br>
1 055 870,00
<br>
0000
<br>
Bez ODPA
<br>
1 000 000,00
<br>
1 000 000,00
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5372422


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černouček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz