« Najít podobné dokumenty

Obec Černouček - SONO - Příloha č. 1.) zpráva auditora

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černouček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SONO - Příloha č. 1.) zpráva auditora
Výtisk č.1
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
<br> určená
<br> členům dobrovolného svazku obcí
<br> SDRUŽENÍ OBCÍ PRO NAKLÁDÁNÍ s ODPADY
<br> o přezkoumání hospodaření svazku v roce 2021
<br> Zprávu předkládá: LN — AUDIT s.r.o.Louny,Na Valí_ch 510 oprávnění KACR &.333 Odpovědný auditor: Ing.XXXXX XXXX Louny,V Domgích XXXX oprávnění KACR č.XXXX
<br> _2-
<br> Název ÚSC: Sdružení obcí pro nakládání s odpady Adresa: Želechovice 48,PSČ 410 02 Lovosice IČO: 467 72 707
<br> Přezkoumávaný rok: 2 0 2 1
<br> Jména osob provádějících přezkoumání : Ing.XXXXX XXXX,auditor
<br> Ing.XXXX XXXXX,asistent auditora Ing.XXX XXXXXXX.asistent auditora XXXXXX XXXXXXXX,DiS,asistent auditora
<br> Místo přezkoumání: kancelář svazku,kancelář auditora
<br> Přezkoumání proběhlo ve dnech: 29.9.2021,27.1.2022,8.3.2022
<br> Provedli jsme přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí pro nakládání s odpady za rok 2021 vsouladu s ustanovením & 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením & 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonu,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> l.Předmět přezkoumání hospodaření
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 5 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<.> údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3
<br> »
<br> zákona c.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> a) b) C) d) E:)
<br> 0
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> hospodaření a nakiádání s prostř...

Načteno

edesky.cz/d/5372421


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černouček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz