« Najít podobné dokumenty

Obec Černouček - SONO - Příloha 2b) Rozvaha_2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černouček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SONO - Příloha 2b) Rozvaha_2021
Licence: D3FA XCRGURXA / RXA (22072021 / 01012021)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2021
IČO: 46772707
Název: Sdružení obcí pro nakládání s odpady 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 215 881 749,18  104 145 010,17  111 736 739,01  111 760 618,33 
<br> A.Stálá aktiva 162 045 248,31  102 580 092,17  59 465 156,14  63 647 306,14 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 46 290,05  46 290,05     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 46 290,05  46 290,05     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 145 098 958,26  102 533 802,12  42 565 156,14  46 747 306,14 
<br> 1.Pozemky 031 719 265,00    719 265,00  719 265,00 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 143 397 423,86  101 915 732,00  41 481 691,86  45 481 740,86 
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 910 502,28  546 303,00  364 199,28  546 300,28 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 71 767,12  71 767,12     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 16 900 000,00    16 900 000,00  16 900 000,00 
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 16 900 000,00    16 900...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černouček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz