« Najít podobné dokumenty

Obec Černouček - SONO - Rozpočtové opatření č.1_2022_rozpis

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černouček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SONO - Rozpočtové opatření č.1_2022_rozpis
Sdružení obcí pro nakládání s odpady návrh RO č.1 upravený
rozpočet rozpočet
<br> PŘÍJMY
pol.2141 příjmy z úroků 10 10
pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 648 648
tř.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 658 658
pol.4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 000 0 1 000
pol.4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 3 652 0 3 652
pol.4134 převody z rozpočtových účtů 10 000 10 000
TŘ.4 TRANSFERY 14 652 14 652
<br> PŘÍJMY CELKEM 15 310 15 310
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 10 000 0 10 000
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM 5 310 5 310
<br> VÝDAJE 0
Odd.par.3724 - využívání a zneškod.nebezpečných odpadů 3 000 3 000
pol.5169 nákup ostatních služeb 3 000 0 3 000
<br> 0
Odd.par.3725 - využívání a zneškod.komunálních odpadů 2 265 2 265
pol.5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0
pol.5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5 5
pol.5161 poštovní služby 5 5
pol.5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 15 0 15
pol.5163 služby peněžních ústavů 20 0 20
pol.5164 nájemné 30 0 30
pol.5166 konzultační,poradenské a právní služby 60 0 60
pol.5169 nákup ostatních služeb (spalitelná zkouška) 0 0 0
pol.5169 nákup ostatních služeb 90 0 90
pol.5171 opravy a udržování 0 0 0
pol.5175 pohoštění 40 40
pol.5194 věcné dary 0 0 0
pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 100
pol.5365 platby daní a poplatků krajům,obcím a SF 0 0 0
pol.5901 nespecifikované rezervy 1 100 1 100
<br> březen
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
0
<br> 0
<br> 0
0
<br> Rozpis rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2022
<br> 0
0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
0
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> tř.5 BĚŽNÉ VÝDAJE ODD.PAR.3725 1 465 1 465
pol.6121 budovy,XXXX a stavby - projektová dokum.XXX XXX
tř.6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODD.PAR.3725 800 800
<br> 0
Odd.par.6310 - obecné příjmy a výdaje z fin.operací 45 45
pol.5163 služby peněžních ústavů 15 0 15
pol.5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 0 30
<br> 0
odd.par.6330 - převody v rozpočtech územní úrovně 10 000 10 000
pol.5345 převody vlastním rozpočtovým účtům 10 000 10 000
<br> 0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKE...

Načteno

edesky.cz/d/5372417


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černouček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz