« Najít podobné dokumenty

Město Nová Role - Zápis 26. ZMě 20. 4. 2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Role.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 26. ZMě 20. 4. 2022.pdf
1
<br>
<br>
Zápis z 26.zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále jen ZMě)
<br> konaného dne 20.4.2022 od 17:00 h v sále Kulturního domu v Nové Roli,Chodovská č.p.236
<br>
Přítomni: všichni zastupitelé dle prezenční listiny
<br> Omluvena: XXXXX XXXXXXX
<br> Hosté: RNDr.XXXXXX XXXX – jednatel společnosti G-servis Praha,spol.s r.o <.>
<br>
26/01 - Zahájení a organizační záležitosti
<br> ZMě schvaluje program svého 26.zasedání takto:
<br> 1.Zahájení a organizační záležitosti
2.Kontrola plnění usnesení
- Kontrola plnění usnesení
3.Převody nemovitostí
- Prodej pozemku parc.č.136/3,Nová Role
- Prodej pozemku parc.č.1094/2,Nová Role
- Prodej pozemku parc.č.1156/7,Nová Role
- Žádost o prodej pozemku parc.č.1679,Nová Role
4.Finanční záležitosti
- Schválení účetní závěrky 2021
- Změna statutu Fondu oprav a tvorby majetku tepelného hospodářství
- Rozpočtové opatření č.6/2022 a č.7/2022
- Rozpočtové opatření č.8/2022
- Protokoly o finanční kontrole za rok 2020
- Dotace nad Kč 50 000 pro spolky
- Tenisový klub - Dotace na opravu plotu
- Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem pro uvolněného člena Zastupitelstva
města Nová Role
- Plnění plánu investic a oprav majetku
5.Zakázky města
- Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník
6.Jednání výborů
- Zápis z jednání Kontrolního výboru
- Zápis z jednání Osadního výboru Jimlíkov
- Zápis z jednání Osadního výboru Mezirolí
7.Různé
- Obecně závazná vyhláška města č.1/2022,k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství k ochraně životního prostředí,zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
- Obecně závazná vyhláška města č.2/2022,o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejném prostranství
<br>
<br> 26.jednání ZMě 20.4.2022
<br> 2
<br> - Obecně závazná vyhláška města č.3/2022,o nočním klidu a regulaci hlučných činností
- Obecně závazná vyhláška města č.4/2022,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství ve městě Nová Role a vymezují prostory pro volné pobíhá...

Načteno

edesky.cz/d/5372413

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nová Role      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz