« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1602/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

URL: Záměr výpůjčka části pozemku u koupaliště.docx (136.41 kB)
MĚSTO KLIMKOVICE
<br>
<br> Městský úřad Klimkovice
Odbor hospodářsko-technický
<br>
<br> Lidická 1,742 83 Klimkovice
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: Sp.zn.:
<br> Č.j.: 0865/2022-HTO/JAJ
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ze dne:
<br>
<br> Čj.:
0865/2022-HTO/JAJ
<br>
Sp.zn.:
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br>
Tel.:
XXX XXX XXX
<br>
e-mail:
j.jaluvkova@mesto-klimkovice.cz
<br>
<br>
<br>
Datum:
08.04.2022
<br>
<br> ZÁMĚR VÝPŮJČKY ČÁSTI POZEMKU
<br> Město Klimkovice dle ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,oznamuje záměr výpůjčky části pozemku,parc.č.1602/4 k.ú.Klimkovice,druh pozemku: ostatní plocha,způsob využití: sportoviště a rekreační plocha,v rozsahu dle návrhu geometrického plánu č.3193-155/2021 ze dne 13.12.2021,označeném jako parc.č.1602/6,o výměře 66 m².Tato část pozemku bude vypůjčena na dobu neurčitou <.>
O záměru vypůjčit část pozemku č.1602/4 k.ú.Klimkovice rozhodla Rada města Klimkovic na své 109.schůzi dne 28.03.2022,usnesením č.109/1581.1 <.>
Svá vyjádření k výše uvedenému záměru je nutné doručit na Městský úřad Klimkovice,Lidická 1,742 83 Klimkovice,v zalepené obálce s textem: „NEOTVÍRAT,výpůjčka části pozemku parc.č.1602/4.k.ú.Klimkovice nejpozději do 13 hodin dne 13.05.2022 <.>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXX
starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zákres části pozemku parc.č.1602/4 k.ú.Klimkovice určené k výpůjčce
<br> PO,STŘ: 8–11.30 12.30–17 h
<br>
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
<br> tel.: 556 420 303
www.mesto-klimkovice.cz
<br>
ID DS: ximbfsi
<br>
<br>
<br>
PO,STŘ: 8–11.30 12.30–17 h
ÚT,ČTV: 8–11.30 12.30–14 h
<br> IČ: 00298051
DIČ: CZ00298051
<br> tel.: 556 420 303
www.mesto-klimkovice.cz
<br>
ID DS: ximbfsi
<br>
<br>
<br>
PO,STŘ: 8–11.30 12.30–17 h
<br>
IČO: 00298051
DIČ: CZ00298051
<br> tel.: 556 420 303
www.mesto-klimkovice.cz
<br>
ID DS: ximbfsi
<br>
<br>
<br>
<br>
an polemku
mama: kvy'palace

Načteno

edesky.cz/d/5372412

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz