« Najít podobné dokumenty

Obec Skřípov - Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípov, konaného dne 06.05.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřípov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení_06.05.2022.pdf (215.3 kB)
Usnesení z 4.veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípov,konaného dne 06.05.2022
<br> 1.Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele paní Miloslava Krónerovou a ověřovatele zápisu pana Bc.Igor Crhu a paní Helenu Přikrylovou,DiS <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: O Usnesení č.1 bylo schváleno
<br> 2.2astupitelstvo obce Skřípov schvaluje program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípov <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: O
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno
<br> 3.Zastupitelstvo obce Skřipov,po projednání schvaluje dodatku č.2 SOD „ Posilový zdroj vody HVIOl a jeho napojení na vodovod obce Skřípov <.>
<br> Pověřuje starostu k podpisu dodatku.Pro: 7 Proti: O Zdržel se: O
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno
<br> 4.Zastupitelstvo obce Skřípov po projednání schvaluje výběrové řízení na dodavatele úpravny vody <.>
<br> Ve výběrovém řízení byla schválena firma _ za cenu 2 475 879,32 Kč bez DPH <.>
<br> Povčřuje starostu k podpisu smlouvy.Pro: 7 Proti: O Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br> :.:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.;„-/.<.> :“ 4

Načteno

edesky.cz/d/5372411

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřípov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz