« Najít podobné dokumenty

Obec Kunice (Blansko) - Schválený závěrečný účet obce Kunice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunice (Blansko).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce Kunice za rok 2021
Licence: DECO strana 1 /.9 XCRGBZUC/ZUC (21012021 /' 01012021)
<br> Obec Kunice
<br> SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> (v Kč)
<br> identifikační číslo 00600636
<br> název Obec Kunice
<br> ulice,č.p.Kunice
<br> obec Kunice
<br> PSČ,pošta
<br> telefon 516 473 471
<br> fax
<br> e-mail OU.KUNICE©TISCALI.CZ WWW stránky OU.KUNICE
<br> Závěrečný účet obce Kunice byl vyvěšen na úředních deskách úřadu dle ustanovení š 17 odst.6) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních samosprávných rozpočtů v platném znění <.>
<br> Usnesení:
<br> Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením (517 odst.7) písmeno b) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Zastupitelstvo obce Kunice souhlasí s celoročním hospodařením a projednání uzavírá bez výhrad <.>
<br> Plné znění závěrečného účtu je k nahlédnutí v kanceláři OU <.>
<br> Sňato dne:
<br> Vyvěšenodne: 21.0.2029 <.>,O (7
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů !( rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI,Ostatní doplňující údaje
<br> 1_._PLNĚÉROZPQQTU PŘÍJMÚ _
<br>.Text _Sčlivcílený roz-po?et- Rozpočet po změnách sšeoíoš Daňové příjmy 2 192 600,00 2 809 800,00 2 918 144,57 Nedaňové příjmy 132 600,00 320 900,00 231 886,56 Kapitálové pň'jmy 50 000,00 50 000,00 Přijaté transfery 68 100,00 136 500,00 412 202,36 Příjmy celkem 2 443 300,00 3 317 200,00 3 562 233,51 Detaiíigípi—supoložek tileítmověho 511310 ršačtove' skladby—.gá _“.— Schvcíleny' razila—oder Rapget—po změnách— -—g _Skugčím 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosn' a funpož.500 000,00 6...

Načteno

edesky.cz/d/5372332

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunice (Blansko)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz