« Najít podobné dokumenty

Obec Běleč (Tábor) - Záměr prodat zahradní traktor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běleč (Tábor).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodat zahradní traktor
Obec Běleč 391 43 Běleč 22IČ 00582506 email info@obecbelec.czhttp://www.obecbelec.cz tel.381214530IDDS 7wjajvb
čj.OB/2022/0294
<br> Záměr prodat zahradní traktor
V Bělči dne 13.května 2022
<br> Věc: Zveřejnění záměru prodat obecní majetek – zahradní traktor Snapper
Č.j.: OB/2022/0294
<br> Obec Běleč tímto zveřejňuje záměr
<br> prodat zahradní traktor Snapper
<br> Zahradní traktor Snapper RB21Vf40 byl obci dodán jako nový 28.dubna 2010 s nákupní cenou 130 346 Kč <.>
Obec Běleč je prvním a dosud jediným majitelem,traktor byl od roku 2010 do roku 2021 využíván pro sečení
veřejných prostranství ve Bzové.Traktor je funkční,má potrhanou síť na koši a opotřebení odpovídající 12
rokům provozu.V minulosti byly prováděny opravy traktoru a výměna některých dílů,servis prováděl převážně
dodavatel traktoru.Ukazatel motohodin ukazuje 1495,5 mth (bez záruky).Zahradní traktor Snapper je prodáván
tak,jak je k dispozici,ke kontrole stavu slouží dvě možné prohlídky <.>
<br> Minimální nabídková cena: 5 000 Kč
Termín pro podání nabídek: 19.5.2022 19:00 hodin osobně nebo poštou v zalepené a zapečetěné obálce
<br> označené textem „NABÍDKA ZAHRADNÍ TRAKTOR“
Místo a čas prohlídky: pondělí 16.5.2022 16:00 – 17:00 před obecním úřadem v Bělči
<br> čtvrtek 19.5.2022 16:00 – 17:00 před obecním úřadem v Bělči
Kritéria hodnocení: cena 100%
Platební podmínky: hotově nebo předplatbou
Místo předání: po zaplacení (hotově nebo bankovním převodem) před OÚ v Bělči
<br> Nabídka bude obsahovat adresní a identifikační údaje zájemce a celkovou nabídnutou cenu <.>
Nabídku není oprávněna podat osoba,která má závazky vůči obci Běleč po lhůtě splatnosti <.>
V případě nezaplacení vysoutěžené částky nejpozději do 26.5.2022 bude nabídka odmítnuta <.>
Osoba,která podala nabídku a nezaplatila vysoutěženou cenu není oprávněna podat další nabídku v budoucnu <.>
Výsledek nabídkového řízení bude projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 19.5.2022 <.>
Neúspěšní žadatelé nebudou s výsledkem prodeje obesíláni,výslede...

Načteno

edesky.cz/d/5372318

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běleč (Tábor)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz