« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřice (Kroměříž) - Zpráva o výsledku hospodaření 2021-SOSM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřice (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření 2021-SOSM
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/66905/2021/OK/7346 Počet listů: 10
Č.j.: KUOK 13025/2022 Počet stran: 10
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Sdružení obcí střední Moravy
<br> za rok 2021
<br> IČ 47921676
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6.10.2021 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 17.2.2022 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2021 dne
20.9.2021.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 18.2.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Sídlo Regionální agentury pro rozvoj střední
<br> Moravy,Horní náměstí 5,Olomouc
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 17.2.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX Odehnalová
kontrolor:
<br>
Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: Mgr.XXXXX XXXXXXX - předseda sp...

Načteno

edesky.cz/d/5372293

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhřice (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz