« Najít podobné dokumenty

Obec Časy - ÚP Časy - úplné znění po vydání Změny č. 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Časy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PDF
ÚP ČASY – úplné znění po vydání Změny č.2
<br>
03 / 2022 1
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN ČASY
<br>
<br>
ÚPLNÉ ZNĚNÍ po vydání Změny č.2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI – úplné znění ÚP Časy po vydání Změny č.2
<br> Označení správního orgánu,který Změnu č.2 ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Časy
<br> Datum nabytí účinnosti Změny č.2 ÚP
<br> Jméno a příjmení oprávněné úřední osoby pořizovatele: Ing.arch.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Funkce oprávněné úřední osoby pořizovatele: referentka Odboru hlavního architekta
<br>
<br>
<br>
…………………………………………….<.>
podpis
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚP ČASY – úplné znění po vydání Změny č.2
<br>
03 / 2022 2
<br> OBSAH
<br>
1.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> 2.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 3.URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE,VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> 4.KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ <,>
VYMEZNÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU,VČETNĚ STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.11
<br> 4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 11
<br> 4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/5372288

Meta

Prodej   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Časy
14. 05. 2022
13. 05. 2022
09. 05. 2022
22. 04. 2022
14. 04. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Časy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz