« Najít podobné dokumenty

Obec Skály - Návrh závěrečného účtu za r. 2021 SORP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skály.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument...
Návrh Závěrečného účtu za rok 2021
Svazek obcí regionu Písecko
<br> 31.12.2021Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Svazek obcí regionu Písecko
Velké náměstí 114/3
397 01 Písek
<br> 71213996
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 724089979
E-mail podatelna@drhovle.cz
<br> Telefon: předseda: Ing.XXXX XXXXXX,XXXXXXXXX
<br> kancelář: XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX
<br> účetní: XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX
<br> E-mail: sorp@sorp.cz
<br> Doplňující údaje
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 1
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Měsíční stav finančních prostředků 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 10
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 11
<br> Vyúčtování finančních vztahů.doc 13
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření 14
<br> Výkaz FIN 2-12 22
<br> Rozvaha 35
<br> Výkaz zisku a ztráty 38
<br> Příloha 40
<br> Strana
<br>
<br> Svazek obcí regionu Písecko,IČO 71213996 KEO4 1.10.0 UC501
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Období: 12/2021
<br> SU Název 2019 2020 2021
<br> Nákladové účty
<br> 501 Spotřeba materiálu 141 743,83 122 082,33 302 245,36
502 Spotřeba energie 26 832,00 28 283,00 13 767,00
511 Opravy a udržování 0,00 5 434,00 0,00
512 Cestovné 62 594,00 37 810,00 23 174,00
513 Náklady na reprezentaci 27 336,00 25 430,50 22 833,00
518 Ostatní služby 4 321 651,58 4 402 615,12 906 201,14
521 Mzdové náklady 9 258 564,00 8 893 519,00 9 981 693,00
524 Zákonné sociální pojištění 2 844 043,00 2 782 843,00 2 744 508,00
525 Jiné sociální pojištění 35 263,00 34 581,00 36 484,00
538 Jiné daně a poplatky 429,57 112,44 2 527,40
542 Jiné pokuty a penále 0,00 382 103,00 25 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání 713,00 0,00 0,00
547 XXXXX a škody X,XX XXX XXX,XX X,00
549 Ostatní náklady z či...

Načteno

edesky.cz/d/5372263

Meta

Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skály      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz