« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Usnesení ROT 8/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení ROt.pdf [0,08 MB]
Obec Těšetice Těšetice č.p.75,PSČ 78346 IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení :
<br> 155 813 049/0300
<br> USNESENÍ
<br> ze zasedání Rady obce Těšetice (dále také XXX XXXX „ROT“) č.XX/XXXX konaného dne X.května XXXX v kanceláři starosty obce Těšetice od 17:00 hodin
<br> 1.Rada obce Těšetice schvaluje: 1.1.program zasedání Rady obce Těšetice č.08/2022.1.2.navrhovatele usnesení: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> X.X.rozpočtové opatření č.6 rozpočtu obce Těšetice pro rok 2022 PŘÍLOHA č.2 1.4.souhlas s ukončením Smlouvy o nájmu,jejímž předmětem je nájem poz.parc.č.270/1,k.ú.Těšetice u Olomouce <.>
<br> 1.5.zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc.č.270/1,k.ú.Těšetice u Olomouce <.>
<br> 1.6.Smlouvu,případně objednávku,na pronájem SW vybavení MISO (tvorba a úpravy rozpočtu obce,sestavy pro kontrolu hospodaření obce,prohlížení faktur atd.) s firmou SEGGIO s.r.o <.>,IČO: 05494796,smlouva na dobu neurčitou <.>
<br> 1.7.Smlouvu o dílo s firmou Bonita Group Service s.r.o <.>,IČO: 27738795 — modernizace dětského hřiště ve Vojnicích „Na Návsi“ dle cenové nabídky č.NAB-2022-001800 ze dne 22.4.2022 <.>
<br> 1.8.Veřejnopr.smlouvy-Podpora činností spolků a org.složek obce Těšetice na roky 2019-2022 — dotace 2022:
<br> SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů Těšetice,IČO: 67339786 <.>
<br> SH ČMS — Sbor dobrovolných hasičů Vojnice,IČO: 64991539 <.>
<br> SH ČMS _- Sbor dobrovolných hasičů Rataje,IČO: 64991351 <.>
<br> SK Sokol Těšetice,z.5 <.>,IČO: 45238421 <.>
<br> Římskokatolická farnost Těšetice u Olomouce,IČO: 48427713 <.>
<br> JATAR,z.s <.>,IČO: 26581990 <.>
<br> Živé cesty alejí z.s <.>,IČO:10846395 <.>
<br> Společnost pro ranou péči,pobočka pro rodinu Olomouc,IČO: 8243 867 — žádost o dotaci zamítnuta
<br> z důvodu nesplnění podmínek Programu Podpora činností spolků a organizačních složek <.>
<br> 1.9.přijetí dotace od Olomouckého kraje,IČO:60609460,Dotační program „ 05_Podpora kultuíy“,dotační titul „ 05_03_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji...

Načteno

edesky.cz/d/5371749

Meta

Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz