« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Usnesení z 45. zasedání ZMČ Brno-Žebětín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 45. zasedání ZMČ Brno-Žebětín
Statutární město Brno
Městská část Brno-Žebětín
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
U s n e s e n í č.4 5 / Z 8
<br> z 45.zasedání Zastupitelstva městské části Brno -Žebětín <,>
konaného dne 11.5.2022
<br>
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br> bere na vědomí:
<br> 13/45 zprávu předsedy Finančního výboru (ústně) <,>
<br> schvaluje:
<br> 2/45 Smlouvu o budoucí smlouvě darovací s Jihomoravským krajem,se sídlem Žerotínovo
<br> nám.449/3,601 82 Brno <,>
3/45 Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu pozemku na část pozemku p.č.775/1 a pozemek p <.>
<br> č.776/2,vše k.ú.Žebětín <,>
6/45 - hospodaření MŠ Žabka,Drdy 25 za rok 2021 včetně Protokolu o schválení účetní
<br> závěrky bez výhrad <,>
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Žabka,Drdy 25 za rok
<br> 2021 dle návrhu,tj.69 316,70 Kč do fondu rezervního a 277 264,- Kč do fondu odměn <,>
7/45 - hospodaření ZŠ Brno,Otevřená 20a za rok 2021 včetně Protokolu o schválení účetní
<br> závěrky bez výhrad <,>
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Brno,Otevřená 20a za
<br> rok 2021 dle návrhu,tj.převedení celé částky 94 056,42 Kč do rezervního fondu <,>
8/45 Závěrečný účet MČ Žebětín včetně povinných příloh,Protokolu o schválení účetní
<br> závěrky a zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 bez
výhrad <,>
<br> 9/45 žádost o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků na činnost Klubu důchodců
v Žebětíně ve výši 60 000,- Kč <,>
<br> 10/45 Rozpočtové opatření č.3/2022 v navrhovaném znění <,>
12/45 Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na majetku ve vlastnictví ČR-
<br> ÚZSVM,SB/72/22 <,>
<br> doporučuje:
<br> 1/45 pronájem obecního pozemku p.č.2129 a p.č.2130/1,vše k.ú.Žebětín <,>
4/45 - převod spoluvlastnického podílu města Brna na pozemku p.č.1461/106
<br> s parkovacími místy u domu Keřová 706/17 a 706/19 k.ú.Žebětín <,>
- Majetkovému odboru MMB uložit bytovému družstvu,kterému se bude převádět
<br> spoluvlastnický podíl města Brna na p...

Načteno

edesky.cz/d/5371557

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz