« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - MMB - Stanovení přechodné úpravy provozu - z důvodů konání akce "30. TRIATLON SUPERPRESTIGE - Mistrovství ČR v triatlonu 2022"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situační výkres
2022-05-13T10:39:30+0200
eSpis b5931c74e465a9972dd33173d4ba20bb12994c36
user_ts
<br>
2022-05-13T12:55:46+0200
Ing.XXX XXXXXX XXfXbXfXXXXXcdXaafXXXcbXdcbcXfXXXbXXXXXX
Vyhláška
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0249565/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0249565/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu
<br> Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Kounicova 24,611 32 Brno,který vydal vyjádření
<br> pod č.j.: KRPB-43298-2/ČJ-2022-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne
<br> 02.03.2022 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnicích č.SII/ 384 ul.Obvodová,Rakovecká a Kníničská,č.SIII/3844 ul <.>
<br> Stará dálnice,č.SIII/3842 ul.Kohoutovická a Žebětínská a č.SIII/3846 ul.Ondrova,na místních
<br> komunikacích ul.Přístavní,Odbojářská,Nad Kašnou,Vejrostova,Kubíčkova,Stará dálnice,Páteřní <,>
<br> Kníničská,náměstí 28.dubna,Živného,Píškova,Hrázní,Rekreační,Bystrcká a na veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích s označením NN...

Načteno

edesky.cz/d/5371555

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz