« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/219

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/219
č.j.MMB/0276346!2022!Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemků p.Č.659/2 — ostatní plocha o výměře 201 rn2,p.Č.659/6 — ostatní plocha
o výměře 49 m2 a p.Č.659/13 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 352 rn2,to vše
k.ú.Medlánky
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina@brno.cz)
<br> 2.prodej pozemku p.Č.2683 zahrada o výměře 35 m2 v k.ú.Žebětín
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
dv.252,tel.5421 73097,e-mail: rutarova.marcela(ájbrno.cz)
<br> 3.prodej pozemku p.Č.114 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 343 rn2 v k.ú.Slatina
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br> 4.prodej pozemku p.Č.5562 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 64 rn2,k.ú.Bystrc
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
tel.5421 73459,e-mail: rehorova.sona(ábrno.cz)
<br> 5.prodej pozemku p.Č.1486/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v k.ú.Žabovřesky
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Ha...

Načteno

edesky.cz/d/5371554

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz