« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 10/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 10/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
Záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,pronajmout hmotné nemovité věci V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora: • pronajmout pozemek p.Č.4998/10 v k.ú.Řečkovice,o výměře 150 m2,• pronajmout část pozemku p.Č.4998/1 v k.ú.Řečkovice,o výměře 11 m2,vlastníkovi stavby na pozemcích umístěné - Oddílu národní házené 1.NH Brno,z.s <.>,se sídlem Novoměstská 2200/21a,621 00 Brno,IČO 266 27 809 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 15.5.2037.Nájemné 20,- Kč/m2/rok.ř_ / Nabízené pozemky jsou znázorněny na přiloženém situačním zákresu.Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění.V Brně dne Mgr.XXXXXX XXXXXXXX tajemnice ÚMČ Brno—Řečkovice a Mokrá Hora XX -XX- XXXX Vyvěšeno: Úřa! rněstskó části měsb,arna BrrioRečkoyjce a Mokrá HoraOdbor vnitřflĺch VěcíSnato‘ IL $2] OO Brno 1O/OSM/2022 4998/7 fleókov;ce 4994/2 * ‘1 C 2.Jr3 J 11 499 ?8/4 4996/2 1‘-.fl 1 500 \JvtIc,trc) V fY3 over Srn!io < sef (3) r—31,\F

Načteno

edesky.cz/d/5371553

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz