« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 9/OSM/2022 propachtovat hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Řečkovice a Mokrá Hora č. 9/OSM/2022 propachtovat hmotnou nemovitou věc
Záměr
statutárního města Brna <,>
<br> městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora <,>
propachtovat hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice
a Mokrá Hora:
<br> propachtovat část pozemku p.Č.3764/1 v k.ú.Řečkovice,o výměře 568 m2
<br> Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,s výpovědní dobou
6 měsíců končící k 31.12.kalendářního roku <.>
<br> Pachtovné činí min.14,- Kč/m2/rok.Nabídku výše pachtovného je třeba uvést
v žádosti o pacht pozemku.Nebude-li výše pachtovného uvedena,má se za to,že
nabídka výše pachtovného činí stanovenou minimální částku <.>
<br> Nabízená část pozemku je znázorněna na přiloženém situačním zákresu <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br> ‘12.05,2022
VBrnědne
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice UMC
<br> Brno—Rečkovice a Mokrá Hora
<br> Úřad městské části města Brna
Brno-Rečkovce a Mokró Hora
<br> Odbor vnitřních věcí
Palackého nám.11,621 OO Brno
<br> 13 -05- 2022
02
<br> Vyvěšeno:
<br> Sňato
<br> 9/OSM/2022
<br>
<br> •••:.:ÁdVI‘U-.L(WflUťdIVUAUL4IJIUbjUdW,WiýflUUtWflVU44flfl
<br> xzn:NkjfliZ12w;e;>)iz(ľ3>ivjrcdfl)4cw9VJS©
<br> 000L <.>

Načteno

edesky.cz/d/5371552

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz