« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Opatření a komentář ke kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Ořešín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření a komentář ke kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Ořešín
1
<br>
<br> U ZVONIČKY 12/4,621 00 BRNO
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ČJ.: MMB/0636653/2021
<br> ZE DNE: 2022-12-03
<br> NAŠE ČJ.: MCBORE/182/2021
<br> SPIS.ZN.:
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.: 725 914 712
<br> E-MAIL: tajemnik@oresin.brno.cz
<br> DS: b8pbw3n
<br> DATUM: 2022-02-25
<br>
<br> Opatření a komentář ke kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Ořešín
<br> Vyvěšeno na úřední desce MČ Brno-Ořešín dne: 13.5.2022,sňato: 31.5.2022
<br> Na základě Pověření OKO/2021/16 vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu
<br> města Brna dne 23.07.2021 v souladu s ust.§ 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <,>
<br> v platném znění,v návaznosti na ust.§ 129 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném
<br> znění,na základě čl.4 odst.5 Kontrolního řádu města Brna – přílohy č.6 Statutu města Brna byla
<br> provedena v MČ Brno-Ořešín kontrola výkonu samostatné působnosti dle ust.§ 129 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,postupem dle zákona č.255/2012 Sb <.>,o
<br> kontrole (kontrolní řád),v platném znění – dodržování zákonů a jiných právních předpisů při
<br> hospodaření s finančními prostředky a majetkem se zaměřením mimo jiné na odstranění nedostatků
<br> z kontroly provedené na základě Pověření č.j.OKO/03–06/2018 včetně Dodatku č.1 <.>
<br>
<br> Hlavní kontrolní činnost byla zaměřena zejména na doklady a agendy roku 2020.Odbor interního
<br> auditu a kontroly Magistrátu města Brna zastupovaly vedoucí kontrolní skupiny a zástupce vedoucí
<br> kontrolní skupiny zástupce vedoucí kontrolní skupiny <.>
<br>
<br> Opatření se řídí následujícími Obecně závaznými právními předpisy:
<br> - zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění (dále jen „zákon č.128/2000 Sb.“) <,>
<br> - zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
<br> finanční kontrole),v platném znění (dále jen „zákon č.320/2001 Sb.“) <,>
<br> - zák...

Načteno

edesky.cz/d/5371551

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz