« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ Brno-Ořešín za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření MČ Brno-Ořešín za rok 2021
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – OŘEŠÍN
<br> ZA OBDOBÍ OD 1.1.2021 DO 31.12.2021
<br>
podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu
<br> č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000
<br> Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
<br> hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále i XXX „zákon
<br> č.XXX/XXXX Sb.“ nebo „zákon o přezkoumání“) <.>
<br> 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Název územního samosprávného celku: Statutární město Brno,městská část Brno-Ořešín
<br> IČO: 44992785
<br> Právní forma: územní samosprávný celek
<br> Sídlo: Dominikánské náměstí 1,Brno PSČ 601 67
<br> Statutární orgán: Mgr.XXX XXXXXXX,starosta městské části Brno-Ořešín
<br>
Místo přezkoumání: Prostory úřadu městské části Brno-Ořešín
<br> Doba provedení dílčího přezkoumání: 3.11.2021
<br> Doba provedení závěrečného přezkoumání: 8.2.2022
<br> Určení zahájení přezkoumání hospodaření: Projednání a předání plánu dílčího přezkoumání hospodaření včetně
<br> předání úvodních požadavků 8.9.2021
<br> Určení ukončení přezkoumání hospodaření: Projednání a předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne
<br> 16.2.2022
<br> Určení zprávy: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín,zveřejnění
<br>
Auditorská společnost: H Z Brno,spol.s r.o <.>
<br> Minská 160/102,616 00 Brno
<br> IČO 46964720
<br> Evidenční číslo KAČR č.416
<br>
Osoby provádějící přezkoumání hospodaření: Ing.XXX XXXXX – odpovědný auditor
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX – asistent auditora
<br>
<br>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení
<br> přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření městské části
<br> Brno-Ořešín v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb.<,>
...

Načteno

edesky.cz/d/5371550

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz