« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměr SMB, MČ Brno - Komín pronajmout p.č. 4671 v k.ú. Komín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_MC_Brno_Komin_pronajmout_ p-č- 4671.pdf (PDF 280.27 kB)
Odbor kanceláře tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín
<br> Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br>
<br> sp.zn.: S-MCBKOM 01719/2022/2 V Brně dne 13.05.2022
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části
<br> Brno-Komín
<br>
p r o n a j m o u t
<br> 1) pozemek p.č.4671,k.ú.Komín,obec Brno,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2
<br>
<br> Výlučným vlastníkem výše uvedeného pozemku je statutární město Brno,přičemž tento
<br> pozemek byl v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává
<br> Statut města Brna,ve zěnní pozdějších vyhlášek,svěřen městské části Brno-Komín do správy <,>
<br> a to s dispozičním právem jeho pronájmu.Na předmětném pozemku se nachází stavba –
<br> budova bez č.p./č.e <.>,která je ve vlastnictví třetí osoby.Tato budova není předmětem
<br> zamýšleného pronájmu <.>
<br>
<br>
Bližší informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám
<br> poskytne Mgr.Minster,vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Úřadu městské části města Brna <,>
<br> Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno,tel.541 428 168,e-mail: minster@komin.brno.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………
<br> Mgr.Ing.XXXX XXXXXXX
<br> tajemník ÚMČ Brno-Komín
<br>
Zveřejněno:
<br> Sňato:
<br>
2022-05-13T10:46:32+0200
Mgr.Ing.XXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5371547

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz