« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích.pdf (PDF 251.23 kB)
_______________________________
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí Odboru kanceláře tajemníka
<br> ÚMČ Brno-Komín
<br>
<br>
<br>
<br> Odbor kanceláře tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín
<br> Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br>
<br> Číslo jednací: MCBKOM 02011/2022/OKT/Min
<br> Spisová značka: S-MCBKOM 01875/2022/2
<br> Vyřizuje: Mgr.Minster
<br> ID datové schránky: bikbwyc
<br>
V Brně dne 13.5.2022
<br>
Oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích
<br> pro volby do zastupitelstva městské části města Brna,Brno-Komín
<br> konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-Komín jako příslušný registrační úřad v souladu
<br> s ust.§ 21 odst.4 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“) <,>
<br>
<br> z v e ř e j ň u j e
<br>
<br> potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta nebo
<br> sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstva městské části města Brna <,>
<br> Brno-Komín,které se budou konat ve dnech 23.a 24.září 2022:
<br>
<br> Potřebný minimální počet podpisů na peticích
<br> počet obyvatel k 1.1.2022 pro nezávislé kandidáty
pro sdružení nezávislých
<br> kandidátů
<br> 7752 233 543
<br>
<br> Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze zákona o volbách,a to v návaznosti na počet
<br> obyvatel městské části podle stavu k 1.lednu roku,v němž se volby konají <.>
<br>
<br> Povinné náležitosti petice upravuje § 21 odst.4 zákona o volbách:
<br> „Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů,připojí volební
<br> strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.V záhlaví
<br> petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany,název zastupitelstva obce <,>
<br> do kterého volební strana kandiduje,a XXX konání voleb.Vedle podpisu voliče musí být uvedeno
<br> jeho jméno,příjmení,datum...

Načteno

edesky.cz/d/5371546


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz