« Najít podobné dokumenty

Město Brno - HPS - nedoplatek r. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZP_5660_22_HPS___mape_fepa.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor životního prostředí
<br> Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor životního prostředí | Oddělení správy poplatku za komunální odpad
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXX XXXX XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: ŽP/5660/22/HPS TEL./E-MAIL: 542 174 318 /maslakova.petra@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
<br> ode dne 13.05.2022 do dne 13.06.2022
<br>
<br> je v budově pracoviště správce daně,Šumavská 35,3.patro,kancelář č.dveří 301
<br>
<br> ve dnech
<br>
<br> pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br> úterý od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:30 hodin
<br>
<br> středa od 8:00 do 17:00 hodin
<br>
<br> čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
<br>
<br> pátek od 8:00 do 12:00 hodin
<br>
<br>
<br>
<br> zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.2021/000168/HPS,jímž se v něm
<br> uvedeným poplatníkům stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru <,>
<br> přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 01.01.2021 do 31 <.>
<br> 12.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br> POČET LISTŮ: 01
<br>
<br> Vyvěsit 30 dní!
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> referent správy poplatku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2022-05-13T10:38:21+0200
XXXXX XXXXXXXXX XXXdXXXdXXeXXddXXXeXaeeXeXbXeXaXXXXdXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5371296

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz