« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ 066/2022 OD - referent samosprávy pro cykloopatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_066_2022_ref.samospravy_pro_cykoloop._zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna | Dominikánské nám.1 | 601 67 Brno | IČO 449 92 785
<br> www.brno.cz
<br> Tajemník Magistrátu města Brna
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.066/2022
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> r e f e r e n t s a m o s p r á v y p r o c y k l o o p a t ř e n í
<br>
<br> s místem výkonu práce: Odbor dopravy MMB,Kounicova 67
<br>
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br>  Vykonává administrativní činnost spojenou s rozvojem cyklistické a pěší dopravy na městské a regionální
<br> úrovni <.>
<br>  Koordinuje realizaci krátkodobých a střednědobých projektů nebo programů souvisejících s rozvojem
<br> cyklistické a pěší dopravy <.>
<br>  Zajišťuje zpracování a projednání koncepce zejména cyklistické dopravy v návaznosti na Územní
<br> plán města Brna,Plán mobility a další rozvojové dokumenty města <.>
<br>  Zajišťuje koordinaci činností nezbytných zejména v souvislosti rozšiřováním využití tzv.mikromobility
<br> (sdílených kol a koloběžek) <.>
<br>  Zajišťuje přípravu podkladů pro komunikaci s veřejností a zájmovými skupinami v oblasti aktivní a sdílené
<br> mobility <.>
<br>
Bližší informace o druhu práce Vám podá:
<br> Mgr.XXX XXXXXXXXX,vedoucí oddělení koncepce tel.: XXX XXX XXX,e-mail: roreckova.iva@brno.cz
<br>
<br> Platové podmínky: 11.platová třída – dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících <.>
<br>
<br> Termín nástupu: dle dohody,možno ihned po skončení VŘ <.>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br>  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu <,>
<br>  orientace v právních předpisech vztahujících se k vykonávané činnosti,zejména:
<br> - zákon č.13/1997 Sb <.>,zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - zákon č.183/2004 Sb <.>,stavební záko...

Načteno

edesky.cz/d/5371291

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz