« Najít podobné dokumenty

Obec Zádolí - Usnesení zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zádolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání OZ-11.5.2022 (40.5 kB)
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva obce Zádolí ze dne 11.5.2022
Zastupitelstvo na svém zasedání přijalo následující usnesení č.3/2022
1.Zastupitelstvo obce schválilo zapisovatele a ověřovatele zápisu a plnění usnesení z mi-
nulého zasedání zastupitelstva <.>
<br> 2.Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.1,2/2022 <.>
3.Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad <.>
<br> 4.Zastupitelstvo obce schválilo nákup mulčovače na údržbu obecních ploch <.>
<br> 5.Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č.16 ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu <.>
Usnesení bylo jednohlasně schváleno <.>
<br> V Zádolí 11.5.2022
………………………………….…………………………….<.>
<br> starosta místostarosta
Úřední a elektronická deska:
Vyvěšeno:
<br> Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/5371074

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zádolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz